Friday, 24 March 2017

ఈ పళ్లాలు నాకే మతంలోకి నేను చచ్చినా పోను బాబోయ్!ఆ మతంలో చేరి బల్లుల్నీ కుక్కల్నీ చంపాల్సిన పాపం నాకెందుకు?

      ఏమండీ,మీరు బోజనం పూర్తి కాగానే ఏమి చేస్తారూ?ఇదొల పర్స్నాని విసుక్కుంటూ చెయ్యి కడుక్కుంటారు, కదా!ఒకేళ ఖాజీ సాయిబు తురకల్లో గల్సాదన్నట్టు మీరు గానీ ఇస్లాము మతం పుచ్చుకున్నారనుకోండి, అట్లా చస్తే చెయకూడదు.నాలికతో చెయ్యంతా శుభ్రంగా నాకెయ్యాలి.అప్పుడు రుమాలుతో తుడుచుకుంటే చాలు!కాదని చెయ్యీ మూతీ కడుక్కున్నారో మహమ్మదు గారిని ధిక్కరించినట్టే, ఖబడ్దార్?!Quran chapter (52) To lick and suck the fingers before cleaning them with a handkerchief.5456 narrated Ibn Abbas:The Prophet said, "When you eat, do not wipe your hands till you have licked it or had it licked by somebody else."

      మీకు నీరసంగా ఉంటేనో చెయ్యి నాక్కోవడానికి అసయ్యంగా ఉంటేనో పక్కవాళ్లతో నాకించుకున్నా చాలునని భరోసా ఇస్తున్నారు ప్రవక్తగారు - ఎంత మంచి ప్రవక్తయో! [5303] 135 It was narrated that jabir said,"I heard the Prophet say:The shaitan is present with any one of you in all his affairs, and he is even present with him(you!) when he(you!) eats. If one of you drops a morsel, let him(you! or your friend!) remove any dirt on it, then eat it and not leave it for the shaitan. And when he(you! or your friend!) has finished let him(you! or your friend!) lick his(you! or your friend!) fingers, for he(you! or your friend!) does not know in which part of the food the blessing is." చేతులూ పళ్ళేలూ నాకడం గురించి మాత్రమే కాదు,కింద పడినదాన్ని కూడా వదలకుండా మట్టి వూదేస్కుని మీరే తినెయ్యాలి తప్ప చీమలూ కాకులూ లాంటి ఇతర జీవాలకి పొరపాటున కూడా వదిలెయ్యకూడదు అని కూడా చెప్పారు - జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని గురించీ ఎంతో శాస్త్రీయంగా చెప్పారు ప్రవక్తగారు!ప్రతి చోటా సైతాను ఉంటాడు, ప్రతి దాంట్లోనూ సైతాను ఉంటాడు - వాణ్ణి తప్పించుకోవాలంటే "ఎందుకు?ఏమిటి?ఎలా?" అని చచ్చుప్రశ్నలు వెయ్యకుండా ప్రవక్తగారు చెప్పింది చెప్పినట్తు చేసెయ్యటమే!

      హిందువులు ఎర్రిపప్పల్లా మొదటి ముద్ద పక్కన పెట్టి దాని కాకులకో పిచ్చుకలకో వేస్తున్నారు. అందుకే వీళ్ళు ముస్లిములతో తిట్టించుకుంటున్నారు, తన్నించుకుంటున్నారు, చంపించుకుంటున్నారు - చంపడం చావడం భయపడడం భయపెట్టడం గురించి తెలియకపోతే ముస్లిముల్ని చూసి తెలుసుకోవాలి!ముస్లిములకు మల్లే చక్కహా ప్రవక్తగారు చెప్పినట్టు విని కనిపించిన సమస్తాన్నీ నాకి పారెయ్యటం,తమకి నాకటానికి పనికిరాని ఇతర్లకి సంబంధించిన వాట్ని తగలబెట్టెయ్యటం,ఒక్కసారి చెప్పీ చెప్పగానే విని మంచిగా మతంలోకి రానివాళ్లని  చంపిపారెయ్యటం లాంటి మంచిపనులు చెయ్యొచ్చు కదా!


భైరవములు భయంకరమైన యమదూతలు - హోషియార్!

      కుక్కలు అంటే మీకు ఇష్టమా?అదేమిటండీ అలా అడుగుతారు, కుక్క అనే అందమైన జంతువు మనిషికి ఎంతో కాలం నుంచి సహయపడుతున్నది కదా, ఇష్టపడకుండా ఎలా ఉంటాం అంటారా? అయితే మీరు ఇస్లాములో చచ్చినా చేరకండి!ఎందుకంటే,"తాగితే మరచిపోగలను, తాగనివ్వదు!మరిచిపోతే తాగగలను, మరువనివ్వదు?" అని ఒక ప్రేమదాసు తాగుడు-ప్రియురాలు అనే polls-a-part గురించి చెప్పినట్టు ఇస్లాము-కుక్క అనేవి కూడా polls-a-part, అంతే?! [4015] 43 - (1570) It was narrated by Ibn Umar that the Messenger of Allah ordered that dogs be killed.కుక్కలేమి పాపం చేశాయండీ!యూదు తెగలంటే డబ్బులు బాగా సంపాదించి వీళ్లకి పెట్టకుండా దాచుకున్నారు అనే పాయింటు మీద చంపటం పెర్స్పెక్టివ్ యాంగ్యులార్ డిఫరెన్స్(జీవనదృక్కోణపు కోణమానిత సారూప్యము) అనుకోవచ్చు, మరీ తమ పాటికి తమ కుక్క బతుకేదో బతికేస్తున్న కుక్కల్ని కూడా చంపాలా - విడ్డూరం కాకపోతే?అదే మరి,లాజిక్కు గొప్పగా లేదు గాబట్టి చేతులు నాకమనటం గురించి పైన వెక్కిరించాను గానీ ఇక్కడ మాత్రం చాలా గంభీరమైన కారణమే చెప్పారు చదివిన ముస్లిమేతరులకి ఏవైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి చెబుతా - [5511] 81 - (2104) It was narrated that Aishah said:"Jibril, promised to come to the Messenger of Allah at a certain hour, and that time came and he did not arrive. He(Messenger of Allah) had a stick in his hand which he threw down and said, 'Allah does not break His promise, and neither do His Messengers.' Then he turned and saw a puppy beneath. He said, 'O, Aishah! When did this dog get in here?' She said, 'By Allah, I do not know.' He ordered that it be taken out, and jibril came. The Messenger of Allah said, 'You made an appointment with me and I waited for you but you did not come.'Jibril said, 'I was prevented by the dog in your house. We do not enter a house in which there is a dog or image.'" అలా అనామకంగా "క్కిక్కిక్కి" అని నవ్వకపోతే ధైర్యంగా ఇందులో నవ్వొచ్చే విషయమేంటో చెప్పొచ్చుగా!ఇందులో నాకు తప్పేమీ కనిపించలేదే, మీరెందుకట్లా నవ్వుతున్నారు?

తెరచాటు నుంచి అనామకం:
SO  PICTURE OF PUPPY=UTTER TEEROR FOR JIBRIL:-)
WHY DONT WE SHAKE MOSLIMS WITH PUPPY DOGS:-(

      మీలాంటివాళ్ళు అట్లాంటి దుర్మార్గమైన పనులు చేస్తారని ప్రవక్తగారికి తెలీదా ఏమిటి?అందుకే ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నారు![4018] 45 - (,,,,) It was narrated that Abdulla bin Umar said:"The Messenger of Allah used to order that dogs be killed, and I went throughout Al-Madinah, and we did not spare any dog but we killed it, to such an extent that we would even kill the dog of a woman belonging to the desert people."ర్రెర్రెర్రెడ్డెడ్డెడ్డె!యూదులను చంపటం మాత్రమే తెల్సిన మేధావులకి "కుక్కలందు పెంపుడుకుక్కలు వేరయా!" అనే తత్వం బోధపడకపోవటం సహజమే గదా అని మనం సరిపెట్టుకోవచ్చు, కానీ ఆ మోటుమనిషి తిట్టిన బండబూతులకి మతిపోయి ఉంటుంది!పాపం ప్రవక్తగారికి విన్నవించుకున్నారు.పాపం ప్రవక్తగారు కరుణామయులు కదా కొంచెం తమ పట్టును సడలించారు.[4021] 48 - (1573) It was narrated that Ibn al-Mughaffal said:"The Messnger of Allah enjoined thhe killing of dogs, then he said, 'What is the problem with them and dogs?' Then he granted a concession with regards to dogs for hunting and herding the sheep."అద్గదీ సంగతి!గొర్రెల్నీ మేకల్నీ కాసుకునేవాళ్ళకి కుక్కలు చాలా అవసరం - వీళ్లలా మందిని కొట్టి బతికేవాళ్లకి కుక్కలెందుకు?మొత్తానికి ఆ కొంచెం సవరణ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి తిక్కరేగి ప్రవక్తగారిని కూడా తన్నేవాళ్ళు - ప్రవక్తలు తిరుగుబాట్లని సహించరు గద!

      అసలింతకీ, ప్రవక్తగారికి హఠాత్తుగా కుక్కల మీద కోపమెందుకు వచ్చిందో?ఏముందీ,ఆర్ధరాత్రీ అపరాత్రీ లేకుండా ఒక పెళ్లాం దగ్గిర్నుంచీ ఇంకో పెళ్లాం దగ్గిరకి తిరుగుతున్నప్పుడు అలికిడికి దాని నిద్రచెడి "భౌ!"మని అరిచి ఉంటుంది.ప్రవక్తగారు మొదట దడుచుకుని ఉంటాడు, తర్వాత "నా అంతవాణ్ణి నేను!నన్ను ఈ పాడుకుక్క భయపెట్టటమా?" అని కోపంగా మారి భూమ్మీద ఉన్న అన్ని కుక్కల ప్రాణాల మీదకి తెచ్చింది!


బల్లులకే అంత భయపడిన ప్రవక్తగారు రాక్షసబల్లుల కాలంలో పుట్టి ఉంటే?


      మిస్సమ్మ సినిమాలో అల్లు రామలింగయ్య బతకలేని బడిపంతులు. ఒక్క పిల్లగాడు అల్లరి చేసినా ఆ వరసలో ఉన్న అందర్నీ కొడుతుంటే ఒక  బుడంకాయ "అల్లరి చేసింది వాడొక్కదే గదా!మా వీపులు కూడా సాపు చెయ్యటం దేనికి?" అని గతితార్కికభౌతికవాదవిప్లవప్రతీఘాతశక్తుల మాదిరి ప్రశ్నించితే,"వెధవా!ఒక పది నిమిషాలు పోయాక నువ్వు అల్లరి చెయ్యవని గ్యారంటీ ఏంటి?అప్పుడు నీకోసం మళ్ళీ రావాలా!" అని అంటాడు:-)అప్పుడు జోకనుకుని నవ్వుకున్నాను గానీ ప్రవక్తగారు బల్లులమీద వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయమూ వాటిమీద చసిన యుద్ధమూ తెలిశాక అది ప్రవక్తగారి లాంటి అసమానప్రజ్ఞాశాలికి తప్ప మామూలు గొట్టంగాళ్ళకి తట్టనంతటి గొప్ప లాజిక్కని ఇప్పుడు తెలిసింది - అప్పుడు నవ్వినందుకు సిగ్గు పడుతున్నాను:-(5262:It was narrated from Amir bin Sad that his father said, "The Messenger of Allah enjoind killing Geckos, and he called them noxious little creatures" (Sahih)

      బల్లుల్ని ఎంత క్రూరంగా చంపితే అంత ఎక్కువగా దైవకృపకి పాత్రులు కావచ్చునట - 5263:It was narrated that AbQ Hurairah said: "The Messenger of Allah said, 'Whoever kills a gecko with fist blow, he will have such and such Hasanah. Whoever  kills it on the second blow, he will have such and such Hasanah, less than the first. Whoever kills it on the third blow, he will have such and such Hasanah, less than the second.'" (Sahih) లెక్కేసుకోండి దైవకృపకి పాత్రులు కావడం ఎంత తేలికో ఇస్లాములో!ఎన్ని బల్లుల్ని చంపితే అంత వీరుడు, ఎన్ని బల్లుల్ని చంపితే అంత Hasanah - హ్హహ్హహ్హ, హ్హహ్హహ్హ!!!ఎందుకుటా బల్లుల్ని చంపడం అంటే, అప్పుడెప్పుడో అబ్రహాము గారి మీదకి అగ్ని వూసిందట ఒక బల్లి!3359:Narrted Umm Sharik: Messenger of Allah ordered to kill house lizard and said, "It(lizard) blew on Ibrahim(Abraham)." దాని దుంపతెగ, దానికెవరూ చెప్పకపోతిరి ఇవ్వాళ అఘ్ణాణం కొద్దీ అబ్రహాముని అవమానిస్తే అది అప్పటితో అయిపోదనీ క్రీ.శ 7వ శతాబ్దంలో ప్రవక్తగారు అనే కాలాంతక నరాంతక దేవాంతకుడు పుట్టుకొస్తాడనీ ఆయనకి నచ్చని అన్నింటితో పాటూ తమ జాతిని కూడా పంబ రేగ్గొడతాడనీ - హేయ్,నువ్వెవడివిరా ప్రవక్తను వెక్కిరించటానికి, తెలియకపోతే తెలుసుకోవాలి, లేదా చంపితే చచ్చిపోవాలి, అంతేగానీ ప్రవక్తని తప్పు పడితే మాత్రం వూరుకునేది లేదు!

      అసలు ప్రవక్తగారి అనుచరులు/భక్తులు సొంతబుద్ధిని ఉపయోగించకుండా కోడల్ని పెళ్ళి చేసుకుంటున్నా కిక్కురుమనకుండా వూర్కోవటం, కుక్కల్నీ బల్లుల్నీ చంపమంటే పనిలేని మంగళ్లలా అడేజావు బడెజావు అంటూ హడావిడి చెయ్యటం ఎందుకు చేశారో తెలుసా?అవి తప్పులని తెలియకనా?అంత పిచ్చిపుల్లయలేం కాదు వాళ్ళు!

      After the battle of badr the apostle ordered all the plunder to be collected, and the companions disputed about it. Those who had collected it said, 'It belongs to us', and those who had pursued the enemy said, 'Had it not been for us, you would not have been able to collect it.' Those, too, who had guarded the person of the apostle lest he be attacked, said, 'You have no greater right to it than we. We desired to fight, but we could not leave the apostle of Allah.' Then Allah took out of their hands all cause for dispute, entrusting His apostle with the distribution of the spoils; and he promised equal shares to all the Muslims.

      Soon after his return the apostle assembled the Jews in the market‑place and addressed them: 'Make profession of Islam before Allah punishes you as He has punished the Qurayshl' But they replied: 'Do not deceive yourself! You have slain a few Quraysh who were inexperienced and did not know how to fight. If you had fought with us, you would have learnt that we are men, such as whom you have not yet encountered.' Then Allah sent down the verse, 'Say to those who disbelieve, "You will be conquered and gathered together in hell. It was a miracle when the two armies met at Badr. One army fought in the name of Allah; the other was thrice their number but thought the Believers as numerous as themselves. But Allah gives strength by His aid to those whom He will." Surely in that there is a lesson for those with eyes to see'.

      Aisha, the wife of the apostle, said, 'Now the apostle distributed the property of the Banu Qurayza, as well as their women and children, to the Muslims, reserving one‑fifth for himself. Every horseman received three shares, one for himself and two for his steed, and every foot soldier one share. There were thirty‑six horses present on the day of the Qurayza. The apostle dispatched an emissary to Najd with the prisoners, to barter them as slaves in exchange for horses and camels.'
(Source copied from Ibn IshaQ)

      Unlike what most people may think, Muhammad’s intentions were not to convert people to his religion. His real aim was power, wealth and domination. Religion was just the pretext he used to subdue and conquer those he first sought to have dominion over. He weighed each case differently and considered its financial benefits. In most cases it was more profitable if the people did not convert to Islam, but killed and their belongings taken as spoils of war and their wives and children enslaved and soled with huge profits. This could bring sudden wealth to this “messenger of God” that otherwise he could not have. If people were given the choice they could have feared defeat and the harsh consequences and they could have accepted Islam. This would have impeded Muslims of looting them, which meant loss of profit. That is why Muhammad did not deem appropriate to warn the Bani Mustaliq just as he never warned his other victims but attacked them by surprise.

      When a Muslim army invaded a town, they would not allow anyone to convert to Islam for three days.  During these three days they could kill as many men as they liked, pillage their properties, then rape and enslave their women and children. Only after a town had been decimated and all the young women and children that could be sold as slaves were captured would the brutal campaign of Islamization, with its brutal mandate that all must convert or die, began.  However the Jews and the Christians were given protection to live provided they pay a penalty tax called Jizyah and enter into dhimmitude. Dhimmi means protected. But the dhimmis had to pay a hefty jizyah for their protection.  The following Hadith, reported by Bukhari, records the source for this practice based on the admonitions of Muhammad toward the dhimmi:

Narrated Juwairiya bin Qudama At-Tamimi:
        We said to 'Umar bin Al-Khattab, oh Chief of the believers! Advise us." He said, "I advise you to fulfill Allah's Convention (made with the Dhimmis) as it is the convention of your Prophet and the source of the livelihood of your dependents (i.e. the taxes from the Dhimmis.) "  Volume 4, Book 53, Number 388:
(Source from very Authentic Islamic Research material)

      This Jizyah was the source of livelihood of the Muslims who through it were able to live like parasites off the labor of the dhimmis.అంటే, అదివరకు యూదుల దగ్గిర పని చేస్తూ కాయకష్టంతో బతికేవాళ్లని తన మతంలోకి లాక్కోవటానికి ఎన్నో శతాబ్దాల తర్వాత ప్రపంచశాంతిని భగ్నం చెయ్యటానికి పనికొచ్చిన క్రైస్తవసామ్రాజ్యవాదం, కమ్యునిష్టు తరహా సాయుధ పోరాటం ఆనె రెంటినీ గిలకొట్టి కమ్మని కవిత్వంతో పులియబెట్టి చెప్పిన కడుచక్కని సొల్లుకబుర్లతో తన వైపుకు తిప్పుకుని తేరతిండికి అలవాటు చేసినందువల్ల అతను ఏం చేసినా కిక్కురుమనకుండా పడిఉన్నారు - అతనికి ఎదురు తిరిగీతే ఆ వైభోగమంతా పోతుంది గనక!

      దోపిడీలు చేసి ఇతర్ల కష్టార్జితాన్ని లాక్కుని తినమన్నవాడు దేవుడా!పధ్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం చదువూ సంధ్యా లేని అనాగరికులకి ఏమీ తెలియదు అనుకుని సరిపెట్టుకోవచ్చు,కానీ ఇప్పటికీ ఆ తప్పుల్ని కూడా గొప్పల్ని చెయ్యాలనే రంధి తప్ప అది తప్పు అని ఒప్పుకోలేని మనస్తత్వంలో ఉండటమే విచిత్రం!అలా మూర్ఖంగా వాదించటానికి వెచ్చించే సమయంలో వెయ్యో వంతు నిజం ఏమిటి అని ఆలోచించడానికి ఉపయోగిస్తే అఖండమేధాసంపత్తి అఖ్ఖర్లేదు,మామూలు కామన్ సెన్స్ ఉన్నవాడు సైతం ఇస్లాములో ఒక్కరోజు కూడా ఉండలేదు - అది ఖాయం!మరి, ఆంధ్రా జకీర్ నాయక్ మాదిరి అన్ని ధర్మశాస్త్రాలను ఉత్తినే పోల్చుతున్నాను అని చెప్తూనే నాది తప్ప అన్నీ చెత్త అని పొగరు చూపిస్తున్న M.A.అభిలాష్ కేరాఫ్ సాక్ష్యం ఇంతవరకూ వీటికి జవాబు చెప్పడం లేదు, ఏంటి సంగతి?!ఆచార్యులు చెప్పినవాటికి వక్రభాష్యాలు చెప్పడమా ధర్మశాస్త్రాల పట్ల చూపించే గౌరవం?అందులో తప్పులు ఉంటే నీ ఉమ్మడి ధర్మశాస్త్రాల నుంచి తీసెయ్యి - అంతేగానీ పోలుస్తున్నాను అంటూనే అవమానించకు!

      చిన్నపిల్లవాడివి కాదు,ఇదంతా తెలిసే చేస్తున్నావు - అది నీకూ తెలుసు! నువ్వు మతవ్యాప్తి కోసం నీ ప్రవక్త చెప్పిన టకియా ప్రకారమే ఇదంతా చేస్తున్నావని నాకూ తెలుసు!చూస్తున్నావుగా దేశంలో రాజకీయ వాతావరణం ఏవైపుకు నడుస్తుందో?ముసుగులో గుద్దులాటలు ఎక్కువకాలం సాగించలేవు - ఖబడ్దార్!


ఇంతకీ నిజంగా ముస్లిములు పళ్లేలూ చేతులూ నాకుతున్నారా?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   2   3  4

Saturday, 18 March 2017

వ్యక్తిగత మొక్కుల్ని ప్రభుత్వం తరపున తీర్చుకోవడంలో కేసీయార్ చేసింది ఖచ్చితంగా తప్పే!హజ్ యాత్రలతో పోల్చి హిందువులు పక్షపాతంగా ఉండటం ఎందుకు?

     ఒక వైపున పనిభారం,ఇంకోవైపున ఇస్లాం గురించిన వ్యాసపరంపరకు కావలసిన రీసెర్చిలో పడి ఒక ముఖ్యమైన విషయం గురించి రాద్దాం రాద్దాం అనుకుంటూనే ఒక చిన్న కామెంటుని మాత్రం ఫీలరుగా వొదిలి తర్వాత విషయం పాతబడి పోయి ఉంటుందని వొదిలేశాను.తీరా చూస్తే ఎప్పుడూ రాముడి మీద పజ్యాలు రాసుకుంటూ అంతే నాకు చాలు అని సరిపెట్టుకునే శ్యామలీయం ఒక పెద్ద నిరసన పోష్టు రాసెయ్యటం,దాని దగ్గిర ఎడాపెడా కామెంట్లతో పెద్ద చర్చ కూడా జరిగిపోయింది!

     మొదట వనం వారికి ఒక చిన్న ప్రశ్న వేస్తున్నాను.ఆయన రామాయణ కధారచనకి సరళతరమైన అనువాదం కూడా చేస్తున్నారు.ఆ రాముడి పేరుతోనే రామరాజ్యానికి సంబంధించినదిగా చెప్తున్న ఒక పిట్టకధ ఉంది.ఇది అసలు వాల్మీకి రామాయణంలోనూ ఉత్తర రామాయణంలోనూ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు.ఈ దేశంలో ప్రతిదాన్నీ రామ నామాంకితం చెయ్యటం పండితుల నుంచి పామరుల వరకు చేస్తూనే ఉంటారు.ఏదైనా నీతికధ చెప్పాలనుకుంటే దాన్ని తీకుకెళ్ళి రాముడికి తగిలిస్తే చాలు వినేవాళ్లకి ఎముక మూలగలోకంటా ఎక్కేస్తుందని చాలామందిలో ఒక మూఢనమ్మకం ఉంది!

     ఒకనాడు ఒక కుక్క ఒక పెద్దమనిషిని రాముడి దగ్గిరకి తీసుకొచ్చి నేరారోపణ చేసింది.తన పాటికి తన కుక్కబతుకేదో తను బతుకుతుంటే వుత్తి పుణ్యానికి తనని హింసించాదని ఆరోపణ.నేరం రుజువైంది,కానీ ధర్మశాస్త్రాలు అన్నీ మనుషుల కోసం రాసినవి గాబట్టి కుక్కని హింసించిన వాళ్లకి వెయ్యాల్సిన శిక్షలు లేకనో యేమో రాముడు ఆ కుక్కనే అడిగాడు,"ఏ శిక్ష వెయ్యమంటావో నువ్వే చెప్పు!" అని.దానికి కుక్క ఏదైనా ఒక అలయానికి ధర్మకర్తగా వెయ్యమంది.ఇదేమి తిరకాసో రాముడికే అర్ధం కాలేదు."భగవత్సేవకి నియోగించటం శిక్ష ఎలా అవుతుందబ్బా!" అని ఆయనకీ అనిపించి ఉండవచ్చు - కుక్కనే అడిగాడు.దానికి కుక్కగారు,"అయ్యా!గతజన్మలో నేనూ ఒక ఆలయానికి ధర్మకర్తనే.కక్కుర్తి కొద్దీ దేవుడి సొమ్ము సొంతానికి వాడుకున్నాను.అందుకే ఈ జన్మలో ఈ బతుకు దక్కింది.వీడికీ అదే జరిగీతే చెల్లుకుచెల్లు హళ్ళికిహళ్ళి అవుతుంది - నా కక్ష తీరుతుంది, వీడి రోగం కుదురుతుంది!" అని చెప్పింది.కధని కల్పించిన రచయిత ఇందులో చాలా నీతుల్ని ఎక్కించాడు - ఒక సామాన్యుడు చేసిన తప్పునే అసామాన్యుడు చేస్తే శిక్ష కూడా అధికంగా ఉంటేనే సమన్యాయం అవుతుంది,మందిసొమ్ముని సొంతానికి వాడుకోవటం ఎవరు చేసినా పాపమే - ఇత్యాదయః చాలా నీతుల్ని ఒక చిన్న కధలో ఇమిడ్చాడు!

     ప్రభుత్వాధికారిగా ఉన్నందువల్ల తమ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పును సమర్ధించుకోవాల్సిన దుస్థితి వనం వారిది - దానికి నేను సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నాను!ఆయన రాస్తున్న రామాయణం చదివి ఆనందిస్తున్న నేను ఆయన్ని నేను క్రూరంగా విమర్శించలేను - కానీ అది ఖచ్చితంగా తప్పే!నేను కొత్తగా వాదనల్ని వింపించాల్సిన అవస్రం లేదు - శ్యామలీయం వ్యాసంలో చేసిన వాదనా జై గొట్టిముక్కల వ్యాఖ్యలలో చేసిన ప్రశ్నాపూర్వకప్రతిపాదనలూ చాలు.అసలు విషయానికి సంబంధించిన తీర్పు అయిపోయింది గానీ కొసరు విషయం మాత్రం - అక్కద కేసీయార్ చేసినదాన్ని ప్రముఖహిందూబ్లాగర్లు అరిభీకరంగా సమర్ధించటం - వింతగా అనిపించింది!

     ముస్లిముల హజ్ యాత్రకి ప్రభుత్వం డబ్బిస్తే అది సెక్యులరిజమా,హిందూ అలయానికి ఆభరనాలు ఇస్తే మతతత్వమా అనే సవాలు విసురుతున్నారు!అంటే ముస్లిములకి హజ్ యాత్రకి డబ్బివ్వతాన్ని వీఉ ఆనాడు వ్యతిరేకించి ఈనాడు హిందువుల ఆలయానికి ఆభరణాల్ని సమర్పించటాన్ని సమర్ధించటం ద్వారా వీరిని వీరు ఎక్కడ నిలబెట్టుకుంటున్నారు?హజ్ యాత్రకి డబ్బివ్వటం వల్ల ఏం జరిగిందో తెలుసా?1950ల నాడు హజ్ యాత్రికులు చాలా తక్కువమంది ఉండేవాళ్ళు.హజ్ యాత్ర మొత్తం హిందూ సంప్రదాయమే,ఇస్లాము మతం పుట్టకముందు అది హిందూ దేవాలయమే,ప్రవక్తగా మారకముంది అహ్మద్ ఖురేషీ కూడా మక్కా మందిరం చుట్టూ సవ్యదిశలోనే ఏడు ప్రదక్షినలు చేసేవాడు - అన్ని ఖురేషీ ప్రార్ధనా విధుల్నీ పాటించేవాడు!కొత్త మతాన్ని స్థాపించాక కూడా వాటినే కొనసాగించాడు,కానీ ప్రాధాన్యతని అత్గ్గించాడు.తప్పనిసరి తద్దినంగా సంవత్సరాని కొకసారి అని ఉంచేసి విగ్రహారాధనని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడు.అంతర్జాతీయంగా షియా,సున్నీ అనే ప్రముఖమైన భెదాలతో పాటు అరబిక్ ఇస్లాం,ఇండిక్ లేదా వైదిక్ ఇస్లాం అనే మరొక విభజన కూదా తయారైంది ఉపఖండంలోని అన్ని ప్రభుత్వాలూ పోటీపడి హజ్ యాత్రలకి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వటం వల్ల!

     పక్కనే ఉన్నా అరబ్బులు ఎక్కువగా హజ్ యాత్రకు అంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు,మనవాళ్ళు మాత్రం ప్రభుత్వం దబ్బిస్తున్నాది కదాని ఎగేసుకు పోయేవాళ్ళు.ఆ మధ్యన మక్కాలో మందిరానికి అతి దగ్గిరగా పేలుళ్ళు జరిగితే చాలామంది ఇండిక్  ఇస్లాం మేధావులు ఖంగారు పడ్డారు!ఆ పని చేసింది అరబిక్ ఇస్లామును పాటించేవాళ్లు,చేసింది  ఈ వైదిక పద్ధతులు నచ్చక!ఆ రకంగా హజ్ యాత్రలకి డబ్బివ్వటం వల్ల మంచికన్నా చెడే ఎక్కువ జరిగింది.మరి హిందువులు కూడా పులిని చూసి వాత పెట్టుకున్న నక్కలా ఇవ్వాళ అదే తప్పు చేసి రేపు అదే  రకం బురద నెత్తిన రుద్దుకోవాలా?సెక్యులరిజం అనే డొల్ల సిద్ధాంతాన్ని పాటించకపోతే పోనివ్వండి,సనాతన ధర్మం చేప్పే సర్వధర్మసమభావనకీ తూట్లు పొడవడం దేబికి? హిందూమతం మీద దాడి జరుగుతున్నది అనేది వాస్తవమే!కానీ ఆ బూచిని చూపించి కొత్తగా పక్షపాతం అలవాటు చేసుకోవడం అనవసరం - తమ్ముడు తనవాడైనా ధర్మమే చెప్పాలి!

తొక్కలో డెమోక్రసీ!తొక్కలో సెక్యులరిజం!తొక్కలో హిందూత్వం - ధర్మం అన్నిటికన్న ముఖ్యం!!

Saturday, 18 February 2017

అహ్మద్ ఖురేషీ కొత్త మతాన్ని స్థాపించింది పెజల కోసమా, పెళ్ళాల కోసమా?


మొదటి భార్య:Khadija bint khuwaylid(555 AD - 620 AD)


క్రీ.శ 595లో తన 25వ యేట అహ్మద్ ఖురేషీ(మహమ్మద్) 40 యేళ్ళ క్యాధలిక్ వ్యాపారి ఖదీజాను పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. ఖదిజాకు అహ్మద్ ఖురేషీ (మహమ్మద్) మూడవ భర్త. మొదటి భర్త పేరు Abu Hala Malak ibn Nabash ibn Zarrara ibn. మొదటి భర్తకు పుట్టిన ఇద్దరు కొడుకులకి అప్పటి సంప్రదాయం ప్రకారం Hala, Hind అని ఆడపేర్లు పెట్టారు రెండవ భర్త పేరు Atiq ibn A idh ibn Abdullah Al-Makhzumi. ఇతనికి పుట్టిన ఆడపిల్ల పేరు Hindah.ఇతను వ్యాపారం వృద్ధి కాకుండానే చనిపోతే ఖదిజా దాన్ని చాలా వృద్ధి చేసింది. బానిసల వ్యాపారంలో ఈమె యెంత ఆరితేరిపోయిందంటే, అందరు వ్యాపారులూ సిరియా నుంచి యెమెన్ చేరుకోవటానికి వేసవి యాత్ర మొదలుపెడితే మిగిలిన వాళ్ళ పటాలాలు అన్నీ కలిపితే ఒక్క ఖదీజా నాయకత్వం వహిస్తున్న ఖురేషీ పటాలం అంత ఉండేవి!

అహ్మద్ ఖురేషీ(మహమ్మదు)తో  Qasim, Abd-Allah అనే ఇద్దరు మగపిల్లలు పుట్టారు, కానీ ఒక్కరు కూడా ఎక్కువ కాలం బతకలేదు.Fatima అనే ఒక ఆడపిల్ల మాత్రం బతికింది. పెళ్ళి సమయంలో ఖదీజా Zayd Ibn Harithah అనే బానిసని మహమ్మదుకు కానుకగా ఇచ్చి అహ్మద్ ఖురేషీ(మహమ్మదు) సలహా మీద కొడుకుగా దత్తత చేసుకుంది.తర్వాత కాలంలో అహ్మద్ ఖురేషీ(మహమ్మద్) ఈ పెంపుడు కొడుకు భార్యని కూడా తను పెంపుడు కుక్క/తార్పుడుగాడుగా వాడుకుంటున్న అల్లా పేరున సురా చెప్పి విడాకులు ఇప్పించి మరీ పెళ్ళి చేసుకున్నాడు.

రెండవ భార్య: Sawda bint Zamʿa
ఈమె తండ్రి Zam'a ibn Qays మక్కా నగరానికి చెందిన ఖురేషీ తెగ లోనిదే అయిన  ఒక శాఖకు చెందినవాడు,తల్లి Al-Shamus bint Qays అనే పేరున్న మదీనాకు చెందిన Khazraj తెగలోని Najjar శాఖలో పుట్టింది. ప్రవక్తగా అవతరించిన పదేళ్లకి ఖదిజా చనిపోయిన తర్వాత చేసుకున్నాడు,అప్పుడు ఆమెకి 55 యేళ్ల వయస్సు. సరిగ్గా అదే సమయంలో Aisha కూడా వధువుగా నిర్ణయించబడింది.తన పెద్ద వయసు వల్ల అహ్మద్ ఖురేషీ(మహమ్మద్) నిరాదరణ చేస్తాడనుకుని కాబోలు ఆమెయే తనతో గడపాల్సిన సమయాన్ని కూడా Aishaకు త్యాగం చేస్తూ సర్దుకుపోయింది. అహ్మద్ ఖురేషీ (మహమ్మదు) యొక్క భార్యలలోకల్లా అత్యంత అనామకురాలు!

మూడవ భార్య: Aisha bint Abu bakr


అహ్మద్ ఖురేషీ(మహమ్మద్)తో వివాహం నిశ్చయించబడేటప్పటికి ఆయేషాకు 5 లేక 6 సంవత్సరాల వయస్సు ఉండవచ్చు. ఈ ఆయేషా వయస్సు విషయంలో ఇప్పటికీ ముస్లిం పండితులలోనే ఏకాభిప్రాయం లేదు,బహుశా తమ  ప్రవక్తకు పీడోఫీలియా రోగం అంటగట్టటం చిన్నతనంగా భావించి కాబోలు పెళ్ళి జరిగినప్పటి ఆయేషా వయస్సుని 19 అంటున్నారు కొందరు. ఆ కాంలో బాల్యవివాహాలు అన్ని చోట్లా జరిగాయి కాబట్టి మనం ఈ బాల్యవివాహం/పెడోఫెలియా గురించి పట్టించుకోవటం అనవసరం. అదీగాక అందరూ చిన్నపిల్లగా భావించి ముసలివాణ్ణి చేసుకున్నందుకు జాలిపడాల్సిన స్థితి కూడా కాదు.తండ్రి అబూ బక్ర్ అప్పటికే అహ్మద్ ఖురేషీ ఆంతరంగిక సచివుల్లో ఒకడు - ఒక రకంగా వారిద్దరి పరస్పర రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం జరిగిన పెళ్ళి ఇది!అహ్మద్ ఖురేషీకి కొడుకులు లేకపోవటం వల్ల అబూ బక్ర్ తొలి ఖలీఫా అయ్యాడు. ఆయేషా కూడా ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి భార్య హోదాలో చాలా ఆనందంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. షియా,సున్ని విభేదాలలో ఖదిజ-ఆయేషా అనే ఇద్దరిలో ఎవరిని అధికంగా గుర్తించాలి అనేది కూడా ఒక అంశమే. షియాలు ఖదీజా పక్షం అయితే సున్నీలు ఆయేషా పక్షం!

ఆయేషా అహ్మద్ ఖురేషీ(ప్రవక్త) మరణానంతరం 44 సంవత్సరాల పాటు బతికి ఉంది.సుమారు 2000 హాడిత్ ప్రవచనాలు ఈమె పేరుతో ఉన్నాయి. అహ్మద్ ఖురేషీ(ప్రవక్త) మరణానంతరం ఈమె తండ్రి అబూ బక్ర్ మొదటి ఖలీఫా అయ్యాడు. రెండు సంవత్సరాల తర్వాత umar ఖలీఫా అయ్యాడు. 644లో పర్షీయన్ తిరుగుబాటు దారుల కుట్రకు బలై umar చనిపోయాడు. ఈ సంఘటనలు జరుగుతున్న సమయంలో ఈమె కూడా తన ప్రాధాన్యతను చాటుకుంటూనే ఉంది Battle of the Camel అనే ఒక యుద్ధంలో కూడా పాల్గొన్నది! యుద్ధంలో ఈమె ఓడిపోయినా యుద్ధం మాత్రం ఇస్లామిక్ సమాజంలో మంచి ప్రభావాన్నే కలిగించింది. కానీ ఈ ఓటమి తర్వాత ఎందుకనో తనకు తనుగా క్రియాశీలతను తగ్గించుకుని వెనక్కు తగ్గింది.

అయితే, అహ్మద్ ఖురేషీ(ప్రవక్త) బతికి ఉన్న కాలంలోనే ఒకసారి ఆయేషా భయంకరమైన శీలపరీక్షను ఎదుర్కొనాల్సి వచ్చింది!ఈవిడ వల్ల ఒక నెలరోజుల పాటు గుండెలదిరే సస్పెన్సుతో గడిపారు అహ్మద్ ఖురేషీ(ప్రవక్త) గారు!?హిజ్రా శకం 5వ సంవత్సరంలో,అంటే క్రీ.శ 626వ సంవత్సరంలో డిసెంబరు నెల – Bani al Mustalik అనే యూదు జాతిని  వశపరుచుకోవటానికి వెళ్తూ అహ్మద్ ఖురేషీ(ప్రవక్త) ఆయేషాను కూడా తీసుకువెళ్ళాడు.

ఈ వశపరుచుకోవటం అత్యంత హేయమైన పద్ధతిలో జరిగిందంటే ఇస్లామును శాంతి సౌబ్రాతృత్వాలకి మారుపేరుగానూ అహ్మద్ ఖురేషీని సాధుత్వం మూర్తీభవించిన పరమ దయామయుడుగానూ భావించేవారు నమ్మరు గానీ - అది నిజం!వీళ్ళు దాడికి వస్తున్నారని తెలియక పశువులకి నీళ్ళు పెట్టుకుంటూ వ్యవసాయం పనులకి బయలుదేరబోయే సమూహం మొత్తాన్ని పరమ కిరాతకంగా చంపేశారు - ఇస్లామును పాటించటానికి తిరస్కరంచడమే వాళ్ళు చేసిన తప్పు!తమ మతాన్ని పాటించటానికి ఒప్పుకోని మొండివాళ్ళని చంపేసి మిగిలిన వాళ్లని బానిసలుగా చేసుకున్నారు.వాళ్ళ సంపాదన మొత్తం ఎక్కడ దాచాడో అడిగిన వెంటనే చెప్పనందుకు వాళ్ల నాయకుణ్ణి అహ్మద్ ఖురేషీ చిత్రహైంసలు పెట్టి నిజం చెప్పించమని చెప్పిన సురాలు కూడా అరబిక్ మూలప్రతిలో ఉన్నాయి - అహ్మద్ ఖురేషీ ద్వారా ప్రవచించబడిన ఆసలైన ఇస్లాము యొక్క దొంగలదోపిడి తత్వానికి సాక్ష్యంగా!

ఏమైతేనేం, నాయకుడు చెప్పకపోతే మాత్రం దోచుకోవడానికి వచ్చినవాళ్ళు సంపద వెతికి పట్టుకోకుండా ఉంటారా?సంపదతో పాటు ఇక్కడ ప్రవక్తగారికి కొత్త పెళ్ళాం కూదా దొరికింది - ఆమె పేరు జువారియా,వీళ్ళ చేతుల్లో చచ్చిన యూదుజాతి నాయకుడి భార్య!ఆయేషా పెళ్ళి చేసుకునే టప్పటికి చిన్నపిల్ల కాబట్టి వ్యక్తురాలయ్యేవరకు ఆగాల్సి వచ్చింది.కానీ జువారియా విషయంలో ఆ ఇబ్బంది లేకపోవటం వల్ల వెంటనే పెళ్ళి చేసేస్కున్నాడు.పైగా జువారియా చూడగానే గుమ్మెత్తించి పిచ్చెకిస్తూ ఉండటంతో తిరుగు ప్రయాణం మహా శృంగారభరితమైపోయింది అహ్మద్ ఖురేషీకి!

తిరుగుప్రయాణంలో ఒకచోట రాత్రివిడిది చేసి మరుసటి రోజు గుడారాలు లేపేటప్పుడు ఆయేషా గురించి ఆరా కూడా తియ్యలేనంతగా కొత్తపెళ్ళాంతో మజాలు చేస్తున్నాడు కాబోలు ప్రవక్త గారు, ఆయేషా ఒక్కతే వెనక్కాల మిగిలిపోయింది బిక్కుబిక్కుమంటూ!

వెనకబడిపోవటానికి ఆయెషా వైపునుంచి వినబడుతున్న కారణం చాలా తెలివితక్కువగా ఉంటుంది.బహిర్భూమికి గుడారం నుంచి దూరంగా వెళితే అమె మెడలోని రత్నాల గొలుసు జారిపడిపోయి వెతుక్కుంటూ ఉండిపోయిందట!దూరప్రాంతం,తెలియని చోట విడిది,తెల్లారగట్ల ఉండే చిమ్మచీకటిలో విడిదికి దూరంగా ఎవరయినా ఎవరికీ చెప్పకుండా దూరంగా వెళ్తారా!ప్రవక్త గారి భార్య హోదాలో ఉన్న మనిషికి నౌకర్లు కూడా ఉండరా! చేసినదీ,చేస్తున్నదీ, చేసేదీ బానిసల వ్యాపారం - దాడులూ దోపిడీలలో కూడా ధనం కన్నా బానిసల్ని పోగేసుకోవడమే కదా వీళ్ళ పని!ఆమెగారి గుడారానికి కాపలాగా ఒక్క మనిషి కూడా దొరకలేదా?అదీగాక ఒక పటాలం మొత్తం గుడారాలు ఎత్తేస్తూ ఉండే హడావిడి చెవులకి వినబడనంత దూరం వెళ్ళిందా ఆయేషా అంత చిన్నపనికి? ఒకవేళ కొంచెం దూరమే వెళితే అంత ఏకాగ్రంగా నగకోసం వెతికిందా?

ఇవన్నీ నాకు వచ్చిన అనుమానాలు, ముందుగా వెళ్ళిన గుంపుకి కూడా ఇవే అనుమానాలు వచ్చి ఉండొచ్చు - అందుకే పెద్ద పుకారు లేచింది ఈమె సఫ్వాన్ ఒంటెమీదనుంచి దిగాక!ఆయేషా గుడారం దగ్గిరకి చేరుకునేసరికి సైన్యం మొత్తం చాలా దూరం వెళ్ళిపోయింది.చేసేది లేక భర్తగారు తనకోసం వెనక్కి వస్తాడనో,తనకి తోడుగా ఎవరినన్నా పంపిస్తాడనో అక్కడే ఉండి ఎదురు చూస్తున్నది.జువారియాతో సరసాల్లో పీకలోతున మునిగిన అహ్మద్ ఖురేషీకి మదీనా వెళ్ళాక గానీ ఆయేషా గుర్తుకు రాలేదు.ఈలోపు Safvan bin al Muattal అనే ఒక సైనికుడు ఈమెని చూశాడు.తను కూదా మరేదో కారణం చేత వెనకబడిపోయి ఈమెని చూసి గుర్తుపట్టి తన ఒంటెమీద ఎక్కించుకుని మదీనా వచ్చాడు.ఇప్పుడు చదువుతున్న మనకి ఇది చాలా మామూలు సన్నివేశమే అనిపిస్తుంది, కదా!

అలా పబ్లీకున అందరూ చూస్తా ఉండగా వయ్యారంగా సఫ్వాన్ చెయ్యందిస్తూ ఉంటే ఒంటెమీదనుంచి దిగిన ఆయేషాని చూడగానే కలెక్టర్ జానకి సినిమాలో జగ్గయ్యా జమునా ఆఫీసులో ఒకరికొకరు ఎదురొచ్చి ఒక్కసారి కళ్ళలోకి చూసుకుని తప్పుకుని వెళ్ళినందుకే వాళ్ళు చెట్టాపట్టాలేస్కుని పాట పాడేసుకున్నారనే వరకూ సీన్లు మారినంత క్యామికోట్రాజికల్ స్కాండలు గుసగుసలుగా బయల్దేరి బుసబుసలుగా మారి పకపకలుగా విజృంభించిపోతున్నది - స్కంధావారం మొత్తంలో క్రమశిక్షణారాహిత్యం కూడా పెచ్చరిల్లే ప్రమాదం దాపరించింది! కుర్రాడు కత్తిలా ఉన్నాడు,మహమ్మదు చూస్తే ముసలోడు - ఓపిక మీద కూడా అనుమానమే!Sira(Biography of the Prophet) by Ibn Hisham ప్రకారం ఒకసారి ప్రవక్తగారు ఒక కొండను ఎక్కుతున్నారు:వయస్సు వల్ల శరీరం కొంత భారం అయ్యింది,పైన రెండు మందమైన మైలం ఉన్ని కోట్లు తొడిగి ఉండటంతో ముందున్న రాయి మీదకి ఎక్కలేకపోయాడు. వెనకాల వస్తున్న Talha bin Udayatullaa అనే అతను ప్రవక్త గారీ అవస్త చూసి పైకి లాగి కుదురుగా నిలబెట్టాడు. యాహ్యా బిన్ అబ్దుల్లా తన తండ్రి అయిన అబ్దుల్ల అల్ జుబాయ్ర్ నుంచి ఆయన అల్ జుబాయిర్ దగ్గర్నుండి విన్న విశేషాన్ని తెలుసుకుని చెప్తున్న దాని ప్రకారం  ఆరోజు ప్రవక్తగారు "Talha ఈరోజు ప్రవక్తకు చేసిన సాయానికి ఫలితంగా స్వర్గాన్ని కానుకగా పొందాడు" అని అన్నారు(606). స్వర్గం మరీ అంత చవకా? కాదండి,ప్రవక్తగారి ముసిలితనం అట్లా ఉండింది – పాపం!

ఖర్మ, తర్వాత కలంలో నాలుగో ఖలీఫాగా అందలమెక్కిన Ali,ప్రవక్తగారి వ్రాయసకాడైన Hassan Ibn Thabit కూడా ఆయేషా గురించి తమ నాలిక దురదని తీర్చుకుంటూ అసహ్యంగా మాట్లాడుతూ పుకార్లని వ్యాప్తి చేస్తున్నారంటే పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా తయరయిందో ఆలోచించుకోవచ్చు!! అసలు వ్యక్తి పరిస్థితి మరీ ఘోరంగా ఉంది.ఆయేషాకి గానీ కడుపు వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా సఫ్వాన్ వల్లనే జరిగినట్టు - జువారియాని పెళ్ళి చేసుకున్న తదాది ఆయేషాని తను కలవలేదు,అంతకుముందే ఆరోగ్యం బాగోక నెల నుంచీ ఆయేషా తలిదండ్రుల దగ్గరే ఉంటున్నది!నిజం ఏమిటో తనంతట తను తెలుసుకుందామంటే సర్వశక్తిమంతుదైన అల్లాహ్ ముఖం చాటేశాడు,జిబ్రీలు కూడా పత్తా లేడు,ఏం చెయ్యాలి?ఆఖరికి నెల్రోజుల తర్వాత ఆయేషాకి ఋతుక్రమం జరిగాకనే జిబ్రీలు తీరిగ్గా వచ్చి ఆయేషా పతిత కాదని గంభీరంగా ప్రకటించి ఆమె గురించి తప్పుగా మాట్లాడిన వాళ్ళని చివాట్లు పెట్టాడు:Quran 24:11->Those who brought forward the lie are a body among yourselves: Think not to be an evil to you; On the contrary it is good for you: to every man among them(will come the punishment) of the sin that he earned, and to him who took on himself the lead among them, will be a penalty grievous. Quran 24:13->Why did they not bring four witnesses to prove it? When they have not brought the witnesses, such men, in the sight of Allah,(stand forth) themselves as liars! ఈ నలుగురు సాక్షులు అనే పితలాటకం ముస్లిము స్త్రీలను ఎంత దయనీయమైన స్థితికి నెట్టేసిందో తెలుసా?ఎంత బురఖాలు వేసి తిప్పినా ఎక్కడో అక్కడ ఫలానా ఆదమనిషి అందమైనది అని తెలుస్తుంది గదా!నలుగురు మగాళ్ళు కలిస్తే ఒక ఆడదాన్ని రేప్ చేయటం పెద్ద కష్టమా?ఆడవాళ్లని చూస్తే ముస్లిం మగాళ్ళకి ఉద్రేకం కలిగి తీరుతుంది గాబట్టి,అది సహజమే అయినట్టు మగాళ్ళకి నిగ్రహం గురించి చెప్పకుండా ఆదవాళ్ళకి బురఖాలు తొడగటాన్ని గొప్ప పరిష్కారంగా చెప్పి బురఖాలు తొడుగుతున్న ముస్లిం సమాజంలో ఆడవాళ్ళ మీద లైంగిక అత్యాచారాలు జరగటం లేదా? ఫలానావాళ్ళు నన్ను రేప్ చేశారు అని నేరారోపణ చెయ్యడానికి నలుగురు సాక్షుల్ని తెచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత రేప్ చేయించుకున్న ఆడమనిషిదే - ఎంత ఘోరం!

సరే,ఈ సాక్ష్యాల గొడవ వదిలేస్తే అసలు ఆయేషా-సఫ్వాన్ అనే ఇద్దరి మధ్యనా ఏమీ జరగలేదని తేల్చటానికి ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారికీ,జిబ్రీలు గారికీ,అల్లాల్లాహ్ గారికీ నెల రోజులు ఎందుకు పట్టినట్టు?ఎందుకంటే "ఒక ఆండది ఒక మగాండు ఒంటరిగా గనక ఉండినట్లయితే ఖచ్చితంగా సైతాను వాళ్ళ మధ్యన మూడోవాడిగా దూరేసి వాళ్లని చెడగొట్టేస్తాడు" అని అధికారికమైన హాడిత్ ప్రవచనాల్లో బల్లగుద్ది చెప్పి ఉన్నాడు మరి,తన మాటలని తనే కొట్టిపారెయ్యలేక, తనకెప్పుడూ కనిపించని అల్లాహ్ పేరుతో సురా చెప్పేసినాక ఆయేషాకి సఫ్వాన్ వల్ల కడుపొస్తే ఏమవుతుంది?దేవుడు కనపడ్డం, తనని అంతిమఋషిగా ప్రకటించటం, అసలు తనకి దేవుడితో మాట్లాడగలిగే అతీతశక్తి ఉండటం - అన్నీ అబద్ధాలని తేలిపోయి బండారం బయటపడిపోదూ!

నాల్గవ భార్య: Hafsa bint Umar
ఈమె అహ్మద్ ఖురేషీ ప్రవక్తగా మారడానికి మూడేళ్ళు ముందు పుట్టింది.కుటుంబంలోని వారంతా అప్పటికే ఇస్లామును స్వీకరించారు గంక చిన్నప్పట్నించీ ఇస్లామిక్ వాతావరణంలోనే పెరిగింది.ఖురేషీ తెగకి సంబంధించినదే,భర్త పేరు Khunais (RA) bin Hazafa Sahmi - బద్ర్ యుద్ధంలో చనిపోతే తను చేసుకుని ఉద్ధరించాడు!ఈ బద్ర్ యుద్ధంలో దాదాపు ఈమె కుటుంబంలోని మగవాళ్ళంతా పాల్గొన్నారు:
1.Caliph Umer Farooq (RA) bin Khattab (Her father).
2.Zaid (RA) bin Khattab (Her paternal uncle).
3.Khunais (RA) bin Huzafa Sahmi (Her former husband).
4.Othman (RA) bin Mazoon (RA) (Her maternal uncle).
5.Khudama(RA) bin Mazoon (RA) (Her maternal uncle).
6.Abdullah (RA) bin Mazoon (RA) (Her maternal uncle).
7.Soieb (RA)

బద్ర్ యుద్ధంలో భర్త చనిపోయాక ఈమె దుస్థితిని చూదలేక Umer bin Khattab (RA) మొదట Uthman bin Affan (RA) దగ్గిరకెళ్ళి అడిగాడు Hafsa (RA)ని చేసుకోమని - అతను నాకిప్పుడు పెళ్ళి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదనేశాడు, Abu Bakr Siddiq (RA) దగ్గిరకెళ్ళి అడిగితే అతనూ తప్పించుకున్నాడు.ఇంక చేసేది లేక ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి దగ్గిరకెళ్ళి తన గోడు వెళ్లబోసుకుంటే," కంగారు పడకు! Hafsa (RA)కి Uthman (RA) కన్నా మంచి భర్తే వస్తాడు, Uthman (RA)కి Hafsa (RA) కన్నా మంచి భార్యే వస్తుంది" అన్నాడు!

కొన్ని రోజుల తర్వాత తన కూతురైన Umm-e-Kulthum (RA) చేతిని Uthman bin Affan (RA) చేతికి ఇచ్చి తను Hafsa (RA) చెయ్యిని తీసుకుని తన మాటలోని రెండు భాగాల్నీ లెక్క ప్రకారం  నిక్కచ్చిగా నిజం చేసేశాడు. తర్వాత రోజుల్లో జరిగిన ఆంతరంగిక సంభాషణలో Umer (RA)కి Abu Bakr Siddiq (RA), తను Hafsa (RA)ని చేసుకోకపోవటానికి కారణంగా అప్పటికే ప్రవక్తగారు ఆమె మీద మనసు పడినట్టు కర్ణాకర్ణిగా వినడమేనని చెప్పినట్టు తెలుస్తున్నది,ఔరా ఏమి ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి ప్లానింగ్? "ఎలాంటి అమ్మాయికి యే దారిలో లైనెయ్యాలి?ఈక్వేషన్లు యెలా బ్యాలెన్సు చెయ్యాలి?అడిగి లేదనిపించుకోకుండా ముందుగానే సేఫ్టీ మెకానిజం ఏర్పాటు చేసుకోవటం ఎట్లా" - లాంటి విషయాల్లో ఈ కాలం కుర్రాళ్లు ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు:-)

తన కూతురికి ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి భార్యగా సంతోషంగా ఉండమని హితవు చెప్పి, పొరపాటున కూడా ఆయేషాతో పోల్చుకుని పోటీ పడవద్దని హెచ్చరించాడు.కాని ఈమె తన సహజ స్వభావంతో ఒక గొప్ప ప్రమాదాన్ని తెచ్చి నెత్తిన పెట్టుకుంది - వ్యవహారం విడాకుల వరకూ వెళ్ళింది!

ఈమె జ్ఞాపకశక్తి చాలా గొప్పది.తర్వాత కాలంలో ఖలీఫా అధికారికమైన ఖురానును నిర్ధారించహ్టానికి ఈమె గుర్తుంచుకుని చెప్పీన సమాచారాన్నే ఉపయోగించుకున్నాడు.తంద్రి ఆయెషాతో పోటీ పడవద్దని చెప్పినా ఆయేషా లాగే అన్నింటినీ గుర్తుంచుకుంటూ ప్రశ్నలు అడుగుతూ బాగానే సందడి చేసింది.ఆయేషా కూడా "ప్రవక్త గారి భార్యల్లోకల్లా నా తర్వాత తెలివైనది హఫ్సాయే" అని మెచ్చుకున్నది!

Ume Mubasher (RA) చెప్పిన విషయం:ఒకసారి ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు గంభీరంగా " All of them who took part in 'Bait-e-Rizwan' under' under a tree will enter into Paradise and no one will go to the Hell " అని ఒక ప్రకటన చేశారు.వెంఠనే హఫ్సా,"అట్లా యెట్లా జరుగుతుంది?" అని ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు గతంలో చెప్పిన " Not one of you but will pass over it: this is with thy Lord, a Decree which must be accomplished " అనే సురాని పొల్లు పోకుండా అప్పజెప్పింది - అవి రెండూ ఒకదాన్నొకటి ఖండించుకుంటున్నాయి! దాంతో ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు హఫ్సా మీద ఉగ్రుడైపోయి పాత సురానీ కొత్త సురానీ హడావిడిగా కలిపేస్తూ " But We shall save those who guarded against evil and We shall leave the wrongdoers therein (humbled) to their knees " అని గర్జించాడు. (Surah 19 "Maryam", Ayah 72) ఈ వార్త ఆప్పట్లో పెద్ద సంచలనాన్నే పుట్టించింది - తండ్రి కూతుర్ని ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)ని ప్రశ్నించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండమని హెచ్చరిక చేస్తే ఆయేషా కూడా ప్రశ్నిస్తున్నది గదా తను దేనికి వెనకాడటమని కొట్టి పారేసింది.మెలమెల్లగా ఆయేషాతో స్నేహం కూడా పెంచుకుని ధీమాగానే బతికింది ఎనిమిదేళ్ళూ.

మరొకసారి ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు తనకొక రహస్యాన్ని చెప్తే దాన్ని ఆయేషాతో చెప్పిందట." When the Prophet (pbuh) confided a fact to one of his wives then she divulged it to another and Allah (S.T.) made it known to him (pbuh) - (Surah 66 "At-Tahrim", Ayah 3) " అనే ఈ సురా హఫ్సాని గురించే చెప్పినట్టు పండితులు వివరిస్తున్నారు ఇలాంటి అవిధేయతల వల్లనే కాబోలు "O' Allah's Messenger! Did you divorce Hafsa (RA), who is very pious and her devotion to prayers i great and she always observes fasts, she is one the wives of him (pbuh) in Paradise" అని జిబ్రీలు ద్వారా నుడువబడిన దాన్ని బట్టి ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) ఈమెకి విడాకులు ఇచ్చేసి మనసు మార్చుకుని మళ్ళీ దాన్ని రద్దు చేసినట్టు తెలుస్తున్నది!

ఆయేషా, హఫ్సా మాత్రమే కాదు, నిజానికి ఇస్లామిక్ మూర్ఖత్వపు కాలానికి ముందు స్త్రీలకి చాలా స్వేచ్చ ఉండేది.ఆ పాత ప్రభావం వల్లనే వీళ్ళిద్దరూ అలా ప్రవర్తించారు.అహ్మద్ ఖురేషీ ద్వారా చెప్పబడిన అన్ని సురాలలోనూ స్త్రీకి విధేయతని నొక్కి చెప్పటం కనిపిస్తుంది.అసలు ఏమాత్రం సమర్ధించలేని అంశాలను కూడా గత 1400 సంవత్సరాలుగా అవి అద్భుతమైన విషయాలుగా నమ్మించటానికి ఎంతమంది ఎన్ని తంటాలు పడుతున్నారో తెలుసుకుంటే ఆలోచనాశీలి అయిన ప్రతి ఒక్కడికీ ఆశ్చర్యం,భయం,నిరాశలు  ఒక్కుమ్మడిగా దాడి చేస్తాయి!


"It is quite evident that the marriages of the Holy Prophet were governed mainly by the feelings of compassion for the widows of his faithful followers, who had no meands to fall back upon after they were bereft of the love and care of their husbands. This fact has been acknowledged even by the critics of the Holy Prophet. ," అని ఒకాయనా, "He lived in an extremely hot climate where the physical desires press hard on men, where people develop physical maturity at an early age, and where easy satisfaction was a common thing among people of all classes. Nevertheless, Muhammad (peace and blessings be upon him) had never touched a woman until he was 25 years of age when he married for the first time. In the whole of Arabia he was known by his upright character and was called Al-Amin (the trustworthy), a title which signified the highest standard of moral life." అని ఒకాయనా, "From the age of 56 to 60, the Prophet (peace and blessings be upon him) contracted nine marriages in quick succession. In the last three years of his life he contracted no marriages at all. Most of his marriages were contracted in a period of about five years when he was passing the most difficult and trying stage in his mission. At that time the Muslims were engaged in decisive battles and entangled in an endless circle of external and internal problems.It cannot be interpreted simply in terms of physical attraction and lust." అని ఒకాయనా ఈ పెళ్ళిళ్ళని ఇవి శారీరక సుఖం కోసం జరిగినవి కావని సమర్ధిస్తున్నారు గానీ ప్రవక్తగారు మరియా అనే హఫ్సా దాసితో నడిపిన శృంగారం ఈ రకమైన కోవలోకి రాదు కదా!

Surah No:66,AT-TAHRIM
బహుభార్యాత్వం పాటించేవారందరికీ తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన పద్ధతి ఈ భార్యకీ అన్యాయం జరక్కుండా రోజుకి ఒకరి దగ్గిర గదపాలనే నియమం ఖచ్చీతంగా పాటించటం.ఒకనాటి రాత్రి హఫ్సా వంతు వచ్చింది.ఆమె దాసి Maria Quptia(a gift from king of Alexandria) కూడా ఆమెతోనే ఉంటుంది - అందానికే అందమా మదనుడికే బంధమా మదనగంధమా గంధమాదనమా మత్తేభగమనజఘనధింతననమా అన్నట్టుండి అలవోకగా తనవైపు చూస్తేనే ఎంతటి జితేంద్రియుడికైనా కన్ను మూసి తెరిచేలోపు కోరికల సెగల్ని భుగభుగలతో తాళప్రమాణానికి చిమ్మించగలిగిన పిటపిటలాడే పరువాలతో మిడిసిపడుతూ జవనాల మిసమిసలు తొణికిసలాడే కుర్రపిల్ల!మన ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు కూడా తక్కువవాడేమీ కాదు, 30 మంది మగాళ్లకి సమానమైన మగసిరితో ఠవఠవలాడుతున్నట్టి(Bukhari Volume1, Book5, Number 268:Prophet was given the stength of 30 men) సరస ప్రపంచాన సాటిలేని పందెపు కోడిపుంజు - ఇలా చూశాడు,అలా మైమరచాడు,అంతలోనే ఎత్తు వేశాడు!

హఫ్సాకి వాళ్ళ నాన్న ఉమర్ అర్జెంటుగా చూడాలనుకుంటున్నాడని చెప్పాడు,ఆ పిల్లకాకికేం తెలుసు ఈ పెద్ద ఉండేలు దెబ్బ?కొద్ది దూరమే కాబట్టి గబగబా నడుచుకుంటూనే వెళ్ళింది.తీరా చూస్తే వీళ్ళ నాన్న ఇంటి దగ్గిర లేడు.తల్లి నడిగితే Al Manasi ప్రాంతానికి బహిర్భూమికి వెళ్ళాడని చెప్పింది."అంత దూరమెందుకు?ఇంటి పక్కనే ఉందిగా బోల్డు స్థలం!" అని హఫ్సా అడిగితే ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు వదిలే చోటనే వదిలితే సున్నతి అవుతుందని వెళ్ళాడని చెపింది.సరే, హఫ్సా "చిన్న పనే కదా, ఎదురు చూస్తా"నంటే తల్లి "ఎక్కువసేపే పట్టవచ్చు,తనదయ్యాక అక్కడే దాంకుని ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి భార్యల విసర్జన కార్యక్రమం మీద నిఘా కూడా వెయ్యాలిసుంటుంది" అని చెప్పింది తల్లి."ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి భార్యల మీద నిఘానా?ఎందుకు!" అని అమాయకంగా హఫ్సా అడిగితే "Sura 33, Verse 59 ప్రకారం బహిర్భూమికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ముసుగులు కప్పుకున్నారా లేదా అని పరిశీలించాలి కదా!" అని తల్లి వివరించింది.సరేలే,అంతసేపు ఎదురు చూడలేను,ఆర్యపుత్రులు ఇప్పటికే మంచమెక్కేసి నాకోసం విరహతాపంతో వేచి వేచి విసిగిపోతారేమో అని చెప్పి తిరిగి వచ్చేసింది.ఆర్యపుత్రులు పానుపు మీదనే ఉన్నారు కానీ హస్ఫా యను అనుంగుపత్ని కొరకు ఎదురు చూచుట లేదు, మరియా అనే రంగారుబంగారు పొంగుహంగుల కోడిపెట్టను తనివితీరా కుమ్ముచున్నారు.

అపురూపమైన అందమూ విపరీతమైన మగసిరీ జోడు కూడిన జంటలో ఇద్దరూ పోటీలు పడి ఆమె కలకూజితాలకు అతని అట్టహాసాలు తోడై విజృంభిస్తున్న అనంగరంగంలో ఆఖరి అంకం నడుస్తున్న సమయంలో ఇల్లు చేరింది హఫ్సా - పానకంలో పుడకలా, పాయసంలో ఉప్పుగల్లులా! ఇంకొక్క నిముషం ఉంటే ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి వీర్యం మరియాని పావనం చేసి ఉండేది - హఫ్సాకి మాత్రం కోపం నసాళానికి అంటింది!అనుకోకుండానే "...in my house and in my bed..." అని అరిచెయ్యడం మొదలుపెట్టింది,హఠాత్తుగా జరగటంతో ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు కూడా మొదట్లో కంగారు పడ్డారు,కానీ అల్లాహ్ ఏరికోరి ఎంచుకున్న అంతిమఋషి కదా,తొందర్లోనే సంబాళించుకున్నారు!హఫ్సాని బతిమిలాడుకున్నారు ఇంకెప్పుదూ మరియాని ముట్టుకోనని. ఆమెగారి ఆవేశాన్ని చల్లార్చటానికి అచ్చికబుచ్చికలాడి మంచినీళ్ళు తాగి రమ్మని కొంచెం అసుంటా పంపించారు.సరే,ఆర్యపుత్రులు మాట ఇచ్చాక తప్పరు గదాని ఆ పిచ్చిపిల్ల మంచినీళ్ళు తాగి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అదే "అమ్మడు, లెట్స్ డు కుమ్ముడు!" దృశ్యం. పాపం ఆ పిచ్చిపిల్లకి తెలియని విషయం ఏమిటంటే ఆ కొద్ది సేపట్లోనే అల్లాహ్ గారు ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి కోసం ఒక సురాహ్ చెప్పేశారు,Quran 66:1-2"O thou Prophet!wherefore dost thou prohibit what God has made lawful to thee(slave girl Maria),craving to please thy wives(Hafsa)?but God is forgiving,compassionate!God has alloweed you to expiate your oaths(go,sleeep with Maria);for God is your sovereign, and He is the knowing, the wise!"దాంతో ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)కి మరియాని కుమ్మడానికి ఉన్న అభ్యంతరాలన్నీ తన సత్యవాక్పరిపాలనతో సహా దూదిపింజల్లా తేలిపోయాయి!దీన్ని కప్పిపుచ్చటానికి తేనెనాకుడుముక్కవాసన కధ ఒకటి అల్లారు - అది అల్లసాని వారి అల్లిక కాదు గాబట్టి గోడ కట్టినట్టు ఉండాల్సిన అబద్ధం పెచ్చులూడిన మొండిగోడకి మల్లేనో అతుకుల బొంతలానో ఉంటుంది - అది చాలా చెత్తగా ఉంటుంది గాబట్టి నేను చెప్పనోచ్!

(P.S:పైన నేను వీర్యం లాంటి మాటని వాడగానే హరిబాబు ఇస్లాము మీద ద్వేషంతో సభ్యతా పరిధుల్ని అతిక్రమించి రాస్తున్నాడని విసుక్కునేవాళ్లూ చీకాకు పడేవాళ్ళూ ప్రవక్తగారి వీర్యం బట్టలకి అతుక్కుని ఆయేషా గారు ఎంత గోకినా వూడి రాకపోవటం గురించి కూడా సవిస్తరంగా ఖురానులో చెప్పడం జరిగిందని తెలుసుకుని నన్ను క్షమించగలరు)

ఐదవ భార్య Zaynab bint Khuzayma
ఈమెకి Umm al-Masakin అనే మారుపేరు కూడా ఉంది,అంటే బీదలపాలిట దయగల తల్లి అనిట!క్రీ.శ 595లో పుట్టింది.ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)తో పెళ్ళి జరిగిన రెండేళ్ల లోపే ఈమె చనిపోవటం,చెప్పుకోదగిన ప్రతిభా విశేషాలు లేకపోవటం వల్ల ఈమె గురించి ఎవరికీ ఎక్కువగా తెలియదు.ఈమె మొదటి బర్త Tufail bin Harith.విడాకులు ఇచ్చాడో లేక చనిపోయాడో గాని అతని తమ్ముడైన  Ubaydah ibn al-Harith అనే అతన్ని చేసుకుంటే ఇతను బద్ర్ యుద్ధంలో గాయాల పాలై మరణించడంతో చాలా బీదరికాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండేది.హఫ్సాని చేసుకున్న ఒక సంవత్సరానికి ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) తనే చొరవ చేసి 400 డిర్హాములూ 12 ఔన్సుల బంగారం కానుకగా ఇచ్చి వివాహ ప్రస్తావన చేసి ఆమె కష్టాలను తీర్చినాడని ఒక కధా,ఆమె మేనమామ Quobaisa bin Arm al-Hilali ఈ సంబంధాన్ని కుదిర్చాడని ఒక కధా ప్రచారంలో ఉన్నాయి.తర్వాత రోజుల్లో మామగారికి భార్య అయిన కోడలుపిల్ల గర్వంగా తన గురించి చెప్పుకున్న దానిని బట్టి ఈమె విషయంలో రెండోదే నిజమై ఉండాలి.ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) ఖురేషీ తెగకి బయట చేసుకున్నవాళ్లలో ఈమెయే మొదటిది - అదొక్కటే ఈమె ప్రత్యేకత.

ఆరవ భార్య Hind bint Abi Umayya
ఈమె ఇస్లాము యొక్క తొలిదశలో ఖురేషీ తెగ నుంచి ఉత్సాహంగా ముందుకొచ్చి చేరి గట్టిగా నిలబడిన మొదటి బక్తురాలు!అబూ బక్ర్,ఆలీ లాంటివాళ్ళని సహచరులు అంటూ వీళ్ళని భక్తులు అంటున్నారంటే ఆర్ధికంగా కిందిస్థాయివాళ్ళు అయ్యుండాలి.ఈమె మొదటి భర్తది కూడా ఖురేషీ తెగలోనే మరొక శాఖ అయి ఉండవచ్చు.ఇద్దరూ తమ తమ తెగల నుండి వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటూ బాధలు పడినవాళ్ళే. తొలిదశలోని వ్యతిరేకతకి ఇక్కడ ఉండలేక అబిసీనియాకి పారిపోయినవాళ్ళలో వీళ్ళూ ఉన్నారు.ఇస్లాముకి బలం పెరిగిందని తెలిశాకనే తిరిగొచ్చినా ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు కూడా మక్కాలో ఉండలేక హిజ్రా శకం మొదలవుతున్న మదీనాకి వలస వెళ్ళే సమయంలో వీళ్ళూ బయల్దేరారు గానీ వీళ్ళ తెగవాళ్ళు చాలా కష్టాలు పెట్టారు.భర్తనీ, కొడుకునీ అతని తెగవాళ్ళు లాక్కుపోయారు,ఈమెని ఈమె తెగవాళ్ళు నిర్బంధించారు. అయితే,ఎక్కువకాలం పట్టుదలగా ఉండలేక భర్త తరపు వాళ్ళు భర్తని వదిలేసి కొడుకుని తాన దగ్గిరకి పంపించి ఈమె తెగవాళ్ళు కూడా తనని స్వేచ్చగా వొదిలెయ్యటంతో తను కూడా మదీనా చేరి భర్తని కలుసుకుంది. భర్త చనిపోయాక iddah అనబడే నాలుగు నెలల పదిరోజుల కాలం ముగిసిపోయిన మరుక్షణం నుంచీ అబూ బక్ర్, ఉమర్ మొదలుకొని చాలామంది మగవాళ్ల నుంచి పిలుపులు మొదలయినా అందర్నీ కాదనేసింది.అంతమంది వెంటపడ్డారంటే ఈమె కూడా అదిరే ఫిగరే నన్నమాట!ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు మాత్రం అడక్కుండా ఉంటాడా - అడిగేశాడు!ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) గారు తనంతట తనే పిలిచినా చాలా ధీమాగా "O Messenger of Allah, I have three characteristics. I am a woman who is extremely jealous and I am afraid that you will see in me something that will anger you and cause Allah to punish me. I am a woman who is already advanced in age and I am a woman who has a young family." అని తెగేసి చెప్పింది!

ఎనిమిదవ భార్య అయిన Zaynabతో పాటు ఆరవ భార్య అయిన ఈమె మాత్రమే ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) చిన్నప్పటినుంచి కలిసి పెరిగిన సహకుటుంబీకులు.ఖదీజా తర్వాత ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి భార్యల్లోకల్లా ధాటిగల మనిషి!ఎన్నో యుద్ధాలలో పాల్గొనింది,ఫాతిమాని అత్యంత శ్రద్ధతో పెంచింది,ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి సురాలలో చాలావాటిని సంకలించింది - ముఖ్యంగా ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) చనిపోయాక ఆలీకి మద్దతుగా నిలబడింది.

ఏడవ భార్య Rayhana bint Zayd
ప్రవక్తగారి భార్య కాకముందు ఈమె  Banu Nadir తెగలో పుట్టి  Banu Qurayza తెగకి చెందిన వ్యక్తికి భార్య,అంటే ఓడిపోయిన తెగనుంచి బానిసలుగా పట్టుకొచ్చిన వాళ్లలో అందమైనది!ఇస్లాము అనే పేరులో శాంతి అనేది ఇస్లామును అనుసరించే వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది!మామూలు వాళ్ళు ఏదన్నా పనిచేస్తే ఒక్క దెబ్బకి రెండు పిట్టలు అని సరిపెట్టుకుంటే ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) తనయొక్క ప్రతి దాడికీ ఒక్క దెబ్బకి మూడు పిట్టలు అన్నట్టు మూడు లక్ష్యాలు సాధించాలని ప్లాను వేసేవాడు.మొదటిది సంపద:విశ్వాసులలో తొలిసారిగా కొంత వాస్తవిక దృష్టితో ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి జీవిత చరిత్ర రాసిన ibn Ishaq పుస్తకానికి ముందుమాట రాస్తూ MICHAEL EDWARDES అనే రచయిత అప్పటివరకు క్యారవాన్ దోపిడీలను ఆదాయమార్గంగా సూచించి కాలం గడిపేసిన ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు మొట్టమొదటి అతిపెద్ద గెలుపు అని చెప్పదగిన మక్కా మీద దాడి వెనక గల ప్రాధమ్యాలను గురించి వివరిస్తూ "From a persecuted religious teacher in Mecca, Muhammad In Medina became the leader of a religious community and was acknowledged to be the messenger of God. He still, however, had doubters and enemies. The Jews, whom he had hoped would welcome him, were among his bitterest opponents. His assumption of authority at Medina was also resented by some of that city's leading men. Nevertheless, by careful diplomacy and firmness of purpose, he began to create a brotherhood of the faith, transcending all other ties and relationships, even those of father and son. This brotherhood united all Muslims by giving them a common purpose - the defence of the faith - and made God, and His prophet, the final source of law. This achieved, Muhammad began to look outward, not only because he wished to convert all Arabs to his teaching, but also in an attempt to alleviate growing economic distress in Medina. Muhammad's first step was to persuade the Medinans that they must attack Mecca. This was, in fact, the first test of the new brotherhood, for many of those in Medina had relatives in Mecca and to the Arabs the ties of blood were sacred. Muhammad, however, insisted that war was a sacred duty, demanded by Allah, and he was finally able to persuade his followers that this was so. Muhammad first sent parties to attack the caravans of Mecca on their journeys to or from Syria. One attack was carried out during the sacred month of Rajab (January 624), when war was banned throughout Arabia. In the Koran, Muhammad justified this break with tradition by claiming that there could be no scruples in the fight to overcome idolatry." అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు.పాపం అనుచరులే "అయ్యయ్యో!పవిత్రమాసంలో పాడుపని చేశామే!!" అని కంగారు పడ్డారు గానీ ఆ నియమం పెట్టిన ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) మాత్రం నిష్పూచీగా "తొక్కలో పవిత్రమాసం, ఏం పర్లేదు లెండి"అని చప్పరించేశాడు - నియమపాలన, మతనిష్ఠ అంటే అట్లా ఉండాలె!

ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ గడిపేవాళ్లని "ఆ మతంలో ఉండబట్టే మీరు అన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు,నా మతంలోకి వస్తే మీకు స్వాతంత్ర్యం,వైభవం,అధికారం ఎన్నెన్నో దక్కుతాయి!" అని చెప్తే వచ్చినవాళ్ళకి తిండి పెట్టకుండా ఈ పిచ్చి మతాన్ని ఎక్కించాలనుకుంటే నాలుగు రోజుల్లోనే జారుకుంటారు,కొందరు  పకపకా ముఖం మీదనే నవ్వి జారుకున్నారు కూడా!వాళ్లని పోషించాలంటే అపారమైన ధనసంపద కావాలి,సొంతంగా అవసరమైనంత సంపద సృష్టించే తెలివి లేదు - అలాంటప్పుడు ఏం చెయ్యాలి?శ్రమించి సంపద సృష్టించిన వాళ్ళ దగ్గిర్నుంచి బలవంతంగా లాక్కోవాలి!దానికి సిగ్గు పడకుండా ఉండేటందుకు ప్రవక్తగారు తన మేధస్సుని ఉపయోగించి చెప్పిన అద్భుతమైన కారణం యేమిటంటే,"అసలుకి ఈ సృష్టితాలని ముస్లిముల కోసమే అల్లాహ్ సృష్టించాడు.సైతాను మాయ వల్ల అవి ఇప్పుడు ముస్లిమేతరుల అధీనంలో ఉన్నాయి.మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నది మనకి అల్లాహ్ హక్కుభుక్తంగా రాసిచ్చినదాన్ని మనం తీసుకోవటమే తప్ప వాళ్లని దోచుకోవటం కాదు" అని - అల్లా హో అక్బర్!అందుకే ముస్లిములు ఈ సువిశాల విశ్వంలో ప్రతి దాన్నీ తాము అనుభవించడానికి పనికివచ్చే సృష్టితాలుగా మాత్రమే చూస్తున్నారు,ఇతరులకి సంబంధించిన ఆలయాలనీ వస్తువాహనాలనీ ఏమాత్రం అపరాధ భావన లేకుండా కాల్చి బూడిద చేసి నేలమట్టం చెయ్యగలుగుతున్నారు.వారు వాటిలో కూడా దేవుణ్ణి చూడగలిగితే ఆ క్రూరమైన పనులు చెయ్యలేరు గనకనే వాటిలో దేవుణ్ణి చూడటానికి నిరాకరిస్తున్నారు.ఇతరుల్ని క్షేమంగా ఉంచటానికి తన ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టేవాడు మనలాంటి మనిషే సుమా అని తెలుస్తూనే ఉన్నా దేవుడని అంటాం,ప్రత్యేకంగా చూసి దణ్ణం పెడతాం. చూస్తే ఇతరుల్ని చంపటం కుదరదని దేవుడు సృష్టించిన సృష్టిలోనే దేవుణ్ణి చూడటానికి నిరాకరించేవాళ్లని ఏమనగలం?ఏం చెయ్యగలం!

రెండవ లాభం:బానిసలు మరియూ భార్యలు.మగాళ్లలో తమ మతాన్ని అనుసరించటానికి ఒప్పుకున్నవాళ్లని తప్ప మిగిలిన అందర్నీ నరికి పారెయ్యటం.ఆడవాళ్ళలో ప్రత్యేకంగా కనిపించేవాళ్ళని తను చేసుకోవటం, లేని పక్షంలో అనుచరులకి బానిసలుగానో ఉంపుడుగత్తెలుగానో పందేరం చెయ్యటం.మూడవ లాభం:మతవ్యాప్తి.మొదటి రెండూ జయప్రదంగా జరిగితే మూడోది అంతర్నదిగా కలిసిపోతుంది.

రెహనా వీటన్నింటినీ అసహ్యించుకుంది.ఒక పట్టాన లొంగలేదు.ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) ఈమెని బానిసగా తీసుకుని వివాహ ప్రస్తావన చేసినా తన మానాన తనని వదిలేస్తేనే ఇద్దరికీ క్షేమం అని గట్టిగా చెప్పి తన యూదుమతాన్నే అనుసరిస్తూ వీళ్ళకి దూరంగా ఉండిపోయింది చాలాకాలం పాటు. అయితే, నూరు కాకుల్లో ఒక హంసలా ఉండలేకనో ఏమో ఆఖరి రోజుల్లో ఇస్లాములోకి వెళ్ళినట్లు తెలుస్తున్నది. మరి కొంతమంది  ప్రవక్త ఆమెను స్వేచ్చగా వదిలేస్తే తన సొంత తెగకే తిరిగి వెళ్ళిందని అంటున్నారు.చిన్న వయసులోనే చనిపోయిందనీ Jannat al-Baqi అనే స్మశాన వాటికలో దహనం చేశారని కూడా చెబుతున్నారు.ఇస్లామిక్ సాహిత్యంలో అంతే - ఏదీ ఇదమిద్ధంగా తేల్చలేం!

ఎనిమిదవ భార్య Zaynab bint Jahsh
ఈవిడ ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి భార్య అయిన తీరు చాలా చిక్కురొక్కురుగా ఉంటుంది.తండ్రి Jahsh ibn Riyab,అతనిది  Asad ibn Khuzayma తెగ.వేరే చోటు నుంచి మక్కాకి వలస వచ్చి  Umayya తెగ రక్షణలో ఉంటున్నాడు.తల్లి  Umama bint Abdulmuttalibది Quraysh తెగలోనే  Hashim అనే శాఖ, ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) తండ్రికి స్వయానా చెల్లెలు - ఆ రకంగా దగ్గరి బంధువే,వరస కూడా పెళ్ళికి అనుకూలమే!వయసులో ఉన్నప్పుడో యేమో మొదట ఈమె తనంతట తానే ప్రపోజ్ చేసినా మనవాడు నో చెప్పేశాడని ఒక చోట కనిపిస్తున్నది.వరసైన పిల్ల అడిగినప్పుడు కాదని, తనంటే ఇష్టమున్న ఆడదాన్ని తన దత్తపుత్రుడికి కట్టబెట్టి,మళ్ళీ వాళ్ళకి విడాకులు ఇప్పించి తను పెళ్ళి చేసుకోవటం అంటే నీ ముక్కేదిరా అంతే సూటిగా కుడిచేతి చూపూడువేలుతో ముక్కు వేపు చూపించటానీకి బదులు కుడిచేతిని మెద వెనకి తిప్పి రెండో వైపుకి వొంచి ఎడమచెవి మీద నుంచి చూపించడం లాంటి తింగరి వ్యవహారం - అయినా చేసిన వాడు అత్యంత గంభీరంగా చేశాడు, సమర్ధించేవాళ్ళు అదొక మహత్తరమైన చిద్విలాసంగా అబివర్ణిస్తూ పులకించిపోతున్నారు.నేను ముందే చెప్పానుగా మా ఫ్రెండు "అదే మా ముస్రాబాదులో అయితేనా..." అన్నట్టు "అదే, ఇస్లాములో అయితేనా.." అని నవ్వుకోవటానికి పనికొచ్చే సంగతులు చాలా ఉంటాయని:-)

సుమారు క్రీ.శ 625లో ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)  Zaynab తన పెంపుడు కొడుకైన  Zayd ibn Harithah భార్య కావాలని ప్రతిపాదన తెచ్చాడు.ఈ Zayd అనే అతను  Kalb తెగలో పుట్టి చిన్నప్పుడు పిల్లల దొంగలు ఎత్తుకెళ్ళి బానిస వ్యాపారులకి అమ్మేస్తే అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఖదీజా కొని తన పెళ్ళప్పుడు ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)కి కానుకగా ఇస్తే ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) దత్తత తీసుకుని ఏకంగా కొడుకు స్థానమే ఇచ్చాడు!ప్రస్తావన రాగానే Zaynab ద్రౌపది కర్ణుణ్ణి వ్యతిరేకించినట్టు "I am the widow of a Quraysh" అని చెప్పి వ్యతిరేకించింది.

ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) ఉద్దేశం ఈ తేడాలను సరి చెయ్యాలని కావచ్చు,కానీ  Montgomery Watt అనే విశ్లేషకుడు "She can hardly have thought that he was not good enough. She was an ambitious woman, however, and may already have hoped to marry Muhammad; or she may have wanted to marry someone with whom Muhammad did not want his family to be so closely allied" అని వ్యాఖ్యానించటాన్ని బట్టి ఆమెలో ఉన్నత కుటుంబీకుల కులీన దర్పం ఉండటమూ ఆమె చూపు ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) మీదకే గురిపెట్టి ఉండటమూ Zaydని వ్యతిరేకించటానికి కారణాలు అని తెలుస్తున్నది!అటువైపు నుంచి Zayd కూడా మరీ చొరవ గలవాడు కాదు,ఇంఫీరియారిటీ వల్ల పుట్టిన సిగ్గరితనమే ఉంది - అతనూ సుముఖంగా లేడు ఈ ప్రస్తావనకి!ఆఖరికి ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారికి తిక్కరేగి  "It is not for a believing man or a believing woman, when Allah and His Messenger have decided a matter, that they should [thereafter] have any choice about their affair. And whoever disobeys Allah and His Messenger has certainly strayed into clear error" అని ఒక సురాహ్ వదిలేసరికి దడుచుకుని కిక్కురుమనకుందా ఒప్పుకుని పెళ్ళి చేసుకున్నారు.

ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు ఇంత హడావిడి చేసి జరిపించిన పెళ్ళి రెండేళ్ళన్నా తిరక్కుండానే క్రీ.శ 626 డిసెంబర్ కల్లా పెటాకులైపోయి క్రీ.శ 627 మార్చి 27కల్లా  Zaynab ప్రవక్తగారి భార్యగా కుదురుకుంది!

Zaynabకి Zaydతో విడాకులకు కారణమై ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)తో పెళ్ళికి దారితీసిన సన్నివేశాలు ఇలా ఉన్నాయి.ఒకసారి ఏదో పనుండి Zayd ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు తట్టాడు.అతను ఇంట్లో లేకపోవటంతో Zaynab తలుపు తీసింది.మంచి నిద్రలో ఉంది కాబోలు నిద్రాముద్రితప్రౌఢసౌందర్యం మత్తెక్కించి ఉంటుంది,ఆమె మర్యాదకి పిలిచే పిలుపులకి తిన్నగా జవాబు చెప్పకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ పిలుస్తున్నా ఇంట్లోకి కూడా రాకుండా "Glory be to Allah Almighty, who causes hearts to turn!" అని ఒక డబల్ మీనింగు డైలాగు ఒకటి ముసిముసినవ్వులతో కలిపి ఆమె మీదకి వదిలి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళాడు!మొదట్లో Zaynabకి కూడా గందరగోళంగా అనిపించింది. Zayd ఇంటికి వచ్చాక ఇద్దరూ కలిసి ఆలోచించితే ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు ఆమెని వాంచిస్తున్నాడనీ,Zayd దానిని నెరవేర్చటానికి త్యాగం చెయ్యాలనీ ఇద్దరికీ అర్ధమైపోయింది. Zayd కూడా సుముఖంగానే ఉన్నాడు ఈ ఏర్పాటుకి. పెంపుడు తండ్రి అంటే గౌరవం ఉండటం ఒకటి కారణం అయితే ఇంతదాకా వచ్చి ప్రవక్తగారు తనని కోరుకుంటున్నాదని తెలిసాక Zayd గనక వ్యతిరేకిస్తే Zaynab అతన్ని తన్నినా తంతుంది!

రాత్రికి ఇక్కడ ఇట్లా డబల్ మీనింగు దైలాగుతో Zaynabని బులిపించి తీరా  Zayd పొద్దున్నే ఆ ప్రస్తావన చేస్తే "No need to do that, keep thy wife to thyself, fear Allah" అని వాహినీ వారి పెద్దమైనిషిలా సొల్లు కబుర్లు మొదలుపెట్టాడు.అంత చక్కటి సలహా ఇచ్చాడు,ఎంత విశాల హృదయుడో అని అనుకోనక్కరలేదు.మళ్ళీ తనే అలా "keep the wife to thyself" అన్నందుకు అల్లా తనని తిట్టేశాడని చెప్పుకున్నాడు.ఏమని తిట్టాడో తెలుసా?""Why did you say, 'keep the wife to thyself?' Were you afraid the people would find fault with you and say, 'He ordered a man to divorce his wife and afterward he himself married her?' Muhammad, do not fear the people." అని తిట్టేసరికి చేసుకున్నట్టు కలరు పులిమేశాడు!తన నుచరుల/భక్తుల విధేయత/బానిసత్వం మీద ఎంత నమ్మకమో ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారికి!Zaydకి అప్పటికే విషయం అర్ధమై తన పరిస్థితి తెలిసి వెనక్కి తగ్గి ఇంటికి వెళ్ళకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగి కార్యం సాధించాడు.అట్లా "When Zayd has performed all the neccessory formality(divorce) from her,we gave her unto thee in marriage,so that there may be no sin for believers in respect of wives of their adopted sons,when the later have performed the neccessory formality(of release) from them.The commandment of Allah must be fulfilled." అని చెప్తున్న Quran 33:37 ప్రకారం Zaynab ఆనందంగా ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి భార్య స్థానాన్ని పొంది ఎంతో గర్వంగా ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి ఇతర భార్యలతో "You were given in marriage by your families, while I was married (to the Prophet) by Allah from over seven Heavens." అని గొప్పలు చెప్పుకున్నది. తన సహజమైన దర్పంతో Umm Salama,Umm Habiba,Juwayriyya,Maymunah లాంటివాళ్లని తన వైపుకి తిప్పుకుని ఆయేషాకు పోటీగా గ్రూపు రాజకీయాలు కూదా నడిపింది - అసాధ్యురాలు!

"అబ్బెబ్బే,ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) ఆమె అందానికి భ్రమసి చేసుకుంటే ముందే చేసుకునేవాడు కదా,దత్తపుత్రులకీ  రక్తపుత్రులకీ సంబధించిన ఒక కొత్త సంప్రదాయాన్ని ఏర్పరచే అద్భుతమైన సూత్రీకరణకి ఉదాహరణగా నిలవటం కోసం ఈ పని చేశారే తప్ప కావాలని Zaynab ని మోహించి చేసింది కాదు,అమ్మతోడు - నమ్మండి!" అని సమర్ధకులు అంటున్నారు కానీ భర్త చనిపోయాక పునర్వివాహానికి పెట్టిన గడువు లాంటి నియమాలకి చెయ్యని వికృత ప్రయోగం దీనికే ఎందుకు చేశాడు?వాటిలాగే దీనికీ ఒక సురా చెప్పేస్తే ఎవడు కాదంటాడు!వీళ్ళ సమర్ధనలకి పూర్తి భిన్నంగా ఈ పెళ్ళి వల్ల జరిగిన వింతైన విషయం యేమిటంటే Zayd ibn Muhammad కాస్తా తిరిగి Zayd ibn Harithah అయిపోయాడు - క్యారే మియా!

Glory be to Allah అనే దైలాగుకి సంబంధించిన కధ అబద్ధమైతే అవుగాక - విడాకుల తర్వాత వెయింటింగ్ పీరియడ్ అయిపోయాక మార్చి 27,క్రీ.శ 627 నాటి రాత్రి తను Zaynab ఇంటికి వెళ్ళి ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు Zaynab యొక్క స్థానం ఏమిటి?తను దతత్త తీసుకున్న కొడుకు నుండి విడాకులు తీసుకున్నది, ఆమెని చేసుకోవటానికీ Zayd యొక్క స్వంతపుత్రుడా,దత్తపుత్రుడా అనే స్థానం మారటానికీ సంబంధం ఏమిటి?సామాన్యంగా దత్తత తీసుకున్నా  కడుపున పుట్టినా కొడుకులు కొడుకులే - ప్రేమించటంలో తేదాలు ఉండొచ్చు గానీ సాంకేతికంగా,సామాజికంగా ఇద్దరినీ సమానంగానే గుర్తిస్తారు, గుర్తించాలి కూడా. ఒక విశేషం చూడండి, ఆదిమ కాలపు ఆటవిక తెగల నుంచి ఆధునిక సమాజాల వరకు ఇతరమైన విషయాల్లో ఎన్ని విభిన్నతలు ఉన్నప్పటికీ కుటుంబ సభ్యుల మధ్యన ఉండాల్సిన వారసత్వాలూ, బాంధవ్యాలూ, వావివరసలూ దాదాపు ఒక్కలాగే ఉంటున్నాయి, అవునా?ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు మాత్రం తను ఏం చేస్తే అది ఘనకార్యం అన్నట్టు సమర్ధించేసుకొస్తున్న తన అనుచరుల మరియు భక్తుల మీద తన క్రియేటివ్ స్పెషాలిటీ అయిన రెటమతం తెలివితో వేసిన అతి పెద్ద ప్రాక్టీకల్ జోక్ ఇది. బుర్రలు చవిటిపర్రలు కాకుండా ఉండి ఏ కొంచెం హేతువుకూ, స్వతతంత్రబుద్ధికీ, శాస్త్రీయతకీ పని చెప్పినా అస్సలు సమర్ధించకూడని అకటావికటపు చండాలం ఇది - చీ!చీ!పిన్నిని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు,కోడల్ని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు,బతికుంటే తల్లిని కూడా చేసుకునేవాడు కాబోలు - ధూ!

తొమ్మిదవ భార్య Juwayriyya bint al-Harith
ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) పాలిట పడ్డ ఆడవాళ్లలోకల్లా జువారియాదే అత్యంత దుర్భరమైన విషాద గాధ! ఈమె Banu Mustaliq అనె యూదు తెగకి నాయకుడైన al-Hārith ibn Abi Dirar కూతురు.అంటే,యుద్ధంలో భర్తను కోల్పోయి బానిసగా పట్టుబడిన దురదృష్టవంతురాలు!

ఒక కధనం ప్రకారం Banu Mustaliq తెగ వాళ్ళే చాలాకాలం నుంచి వీళ్ళ మీద డాడి చెయ్యటానికి ఎత్తులు వేస్తూ ఉన్నారట!ఒక గూఢచారిని కూడా పంపిస్తే వీళ్ళు కనుక్కుని చంపేశారట.వీళ్ళు పంపించిన గూఢచారి మాత్రం పట్టుబడకుండా తన పనిని సమర్ధవంతంగా నిర్వర్తించినాడట.ఆ వేగు ఇచ్చిన సూచనల ప్రకారం యుద్ధానికి బయలుదేరి వెళ్ళినారట.వీళ్ళు దాడికి వస్తున్నారని తెలిసి al-Hārith ఎదురొచ్చి రెండు సైన్యాలూ Al-Muraysī అనేచోట రెండు సైన్యాల మధ్యనా భీకరమైన యుద్ధం జరిగిందట. అతి తక్కువ నష్టంతో యుద్ధం ముగిసిపోయి విజయం ప్రవక్తగారినే వరించిందట.వాటాలు పంచుకోవదంలో జువారియా మొదట ప్రవక్త అనుచరుల్లో ఒకదైన Thabit b. Qays b. Al-Shammas అధీనంలోకి వెళ్ళిందట.వారిద్దరి సామాజిక అంతరువుల తేడా వల్ల ఆమెకి కష్తం అనిపించి ప్రవక్తగారి వద్దకు వెళ్ళి,"O, Messenger of Allah! I am Juwayriyah bint al-Harith the leader of his people. You are not oblivious of what had happened to me. So I fell in the share of Thabit ibn Qays and I agreed with him to ransom myself with nine Ooqiyah. So help me to free myself." అని తన బాధ వెళ్ళబోసుకుంటే దయార్ద్రహృదయుడైన ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు "Do you want what is better than that?" అని అడిగినారట. దానికి జూవారియా ఉబ్బితబ్బిబ్బైపోయి "Yes, O ' Messenger of Allah" అని తన సంతోషాన్ని ప్రకటించిందట. ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు చేసిన ఈ ప్రతిపాదన వల్ల ఆ తెగతో సంబంధ బాంధవ్యాలు వెల్లి విరిశాయట.అదొక గొప్ప రాజనీతిజ్ఞత తోనూ దూరదృష్టితోనూ తీసుకున్న మహత్తరమైన నిర్ణయమట! అయితే ఒక రెండేళ్ళ తర్వాత ఆ తెగనుంచి రావలసిన కప్పం ఆలస్యమవటంతో ఆగ్రహంతో దాడికి బయలుదేరి వస్తున్నయని తెలిశాక విరమించుకున్నప్పుడు ఈ పెళ్ళి వల్ల ఏర్పడిన సుహృద్భావం ఎందుకు పని చెయ్యలేదు?

ఈ సమర్ధింపు పూర్తి బూకరింపు అని రుజువు చేసే బుఖారి గారి కధనం మరొకలా ఉంది.ఈ బుఖారి ముస్లిం సాహిత్యంలో అత్యంత ప్రముఖమైన వ్యక్తి.పరిశోధకులు చాలామంది ఇస్లాముకు సంబంధించిన అధికారైకమైన సమాచారం కోసం ఇతనినే ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు.ఆయన చెప్పినది ఇట్లా ఉంది: "Narrated Ibn Aun:I wrote a letter to Nafi and Nafi wrote in reply to my letter that the Prophet had suddenly attacked Bani Mustaliq without warning while they were heedless and their cattle were being watered at the places of water. Their fighting men were killed and their women and children were taken as captives; the Prophet got Juwairiya on that day. Nafi said that Ibn 'Umar had told him the above narration and that Ibn 'Umar was in that army.” Volume 3, Book 46, Number 717ఇదే విషయం Sahih Muslim Book 019, Number 4292 వద్ద కూడా కనిపిస్తున్నది కాబట్టి అసలు జరిగినది ఇదే అని అర్ధమవుతుంది. అక్కడ జరిగింది హఠాత్తుగా పోయి పడిన దొంగల దోపిడియే తప్ప ముందుగా వస్తున్నామని కబురంపి చేసిన ధర్మయుద్ధం కాదు.

బద్ర్ నుంచ్ కైబర్ వరకూ చేసిన ఘనకారాల్లో ఏ ఒక్కటీ ధర్మయుద్ధం కాదు. అవతలివాళ్ళు అసలు శస్త్రోపజీవులే కాదు.బద్ర్ యుద్దం అతి కీలకమైనది అని వీళ్ళు గొప్పగా చెప్పుకుంటున్న చోట ప్రతికక్షులు ఎవరో తెలుసా - కంసాలులు,స్వర్ణకారులు!ఇంకా ఉంటే మక్కా గుడి మరమ్మతులు చేసే పనివాళ్ళు కూడా ఉంటే ఉండి ఉండొచ్చు.ఖైబర్ దాడిలో వీళ్ళ చేతిలో నాశనమైన యూదు జాతి పశువుల్ని పెంచుకునే వ్యవసాయ దారులు.మోకాళ్ళు లేవని ముసలిదాన్ని కోట్టి వీరుణ్ణని మీసాలు మెలితిప్పితే ఎట్లా ఉంటుందో ఈ దోపిడి దొంగల ముఠాని సైన్యం అనీ వీళ్ళు చేసినవి యుద్ధాలు అనీ అనటం కూడా అట్లాగే ఉంటుంది!

ఇస్లామిక్ సాహిత్యంలోని అధికారికమైన మరొక ఉటంకింపు కూడా బుఖారి కధనాన్నే బలపరుస్తూ మరిన్ని వాస్తవాల్ని తెలియజేస్తున్నది:” The news of the advance of Muslim forces had already reached Haris. In panic, his men deserted him and he himself took refuge in some unknown place. But the local population of Muraisa took up arms against the Muslims and rained showers of arrows in a sustained manner. The Muslims launched a sudden and furious attack and routed the enemy, who suffered huge casualties and nearly 600 were taken prisoners by the Muslims. Among the booty there were 2,000 camels and 5,000 goats. The prisoners of war included Barra, the daughter of Haris, who later on became Hazrat Juwairiyah, the consort of the Holy Prophet. According to the prevailing practice all the prisoners were made slaves and distributed among the victorious Muslim soldiers. Hazrat Juwairiyah fell to the lot of Thabit bin Qais. She was the daughter of the leader of the clan, and therefore, very much felt the discomfiture and disgrace of being made slave of an ordinary Muslim soldier. Therefore, she requested him to release her on payment of ransom. Thabit agreed to this, if she could pay him 9 Auqias of gold. Hazrat Juwairiyah had no ready money with her. She tried to raise this amount through contributions, and approached the Holy Prophet also in this connection. She said to him "0' Prophet of Allah! I am the daughter of Al Haris bin Zarar, the Lord (chief) of his people. You know that it is by chance that our people have fallen captive and I have fallen to the share of Thabit bin Qais and have requested him to release me considering my status, but he has refused. Please do an act of kindness and save me from humiliation". The Holy Prophet was moved and asked the captive woman if she would like a thing still better. She asked as to what was that thing. He said that he was ready to pay her ransom and marry her if she liked. She agreed to this proposal. So the Holy Prophet (sallal alaho alahie wasallam) paid the amount of ransom and married her.” ఒకచోట ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు తనే బాకీ చెల్లిస్తానని చెప్పి అలాగె చేసి పెళ్ళి చేసుకున్నాడని చెప్తుంటే ఒక చోట తండ్రి బాకీ చెలించి విడిపించి తను కూడా తన ఒంటెల దాపరికం గురించి ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు అతీందియ శక్తులతో కనుక్కుని చెప్పడం వల్ల ముగ్ధుడైపోయి ఇస్లాము మతం పుచ్చుకున్నాడని ఉంటుంది - అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళకి అరవై ఆరు కధలు! ఈ రచయిత "According to the prevailing practice all the prisoners were made slaves and distributed among the victorious Muslim soldiers." అంటూ ఇస్లామిక్ దాడులు జరిగే తీరును ఎట్లా అక్షరబద్ధం చేశాడో చూదండి! ఇదీ శాంతిని కోరి ప్రవక్తగారి చేత ప్రవచించబడిన ఇస్లాము యొక్క భీతావహమైన అసలు రూపం.అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు ఇస్లామిక్ వ్యాప్తి ఈ విధంగానే జరిగిందనేది దాచేస్తే దాగని సత్యం!ఎప్పుడు ఎక్కడ ఇస్లామిక్ దాడి జరిగినా మూడు రోజుల వరకూ అసలు ఇస్లామీకరణ ప్రక్రియని వారు మొదలుపెట్టరు - మొదట చంపగలిగినంతమందిని చంపి తమలోని రక్తదాహాన్ని చల్లార్చుకుంటారు,దోచుకోగలిగినంత ధనాన్ని దోచుకుని తమలోని ధనదాహాన్ని తీర్చుకుంటారు,ఆ తర్వాతనే చావగా మిగీన వాళ్లని మతంలోకి మార్చుకుంటారు.మతం అనేది ఒక ముసుగు మాత్రమే కాకుంటే కొసరు లాభం!ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారికి దోపిడీ లెక్కలు చాలా ఎక్కువగా తెలుసు,అందుకే ముందు కబురు పెట్టకుండా హఠాత్తుగా పోయి పడేవాడు - ముందు కబురంపితే బానిసలుగా అమ్మటానికి పనికొచ్చే ఖరీదయిన సరుకంతా పారిపోతుంది మరి!

ఆ రోజున జువారియా ప్రవక్తను కలిసినప్పుడు ప్రత్యక్షసాక్షిగా ఉన్న ఆయేషా కధనం ఇట్లా ఉంది:" when the prophet-peace be upon him- distributed the captives of Banu Almustaliq, she (Barrah) fell to the lot of Thabit ibn Qyas. She was married to her cousin, who was killed during the battle. She gave Thabit a deed, agreeing to pay him nine okes of gold for her freedom. She was a very beautiful woman. She captivated every man who saw her. She came to the prophet-peace be upon him-, to ask for his help in the matter. As soon as I saw her at door of my room, I took a dislike to her, for I knew that he would see her as I saw her. She went in and told him who she was, the daughter of al-Harith ibn Dhirar, the chief of his people. She said: "you can see the state to which I have been brought. I have fallen to the lot of Thabit, and have given him a deed for ransom, and I have to come to ask your help in the matter.' He said: 'would you like something better than that? I will discharge your debt, and marry you.' she said: 'yes. O then it is messenger of Allah! Done.' he replied." అక్కడ ఏమి జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ఇంతకన్న గట్టి సాక్ష్యం మనకి దొరకదు - అఖ్ఖర్లేదు కూడా! దీన్ని బట్టి చూసినా ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)కి శత్రువులతో సత్సంబధాలు నెలకొల్పుకోవాలన్న సదుద్దేశం కన్న జువారియా అందం మీద మోహమే ఆమెను పెళ్ళి చేసుకోవటానికి గల ఒకే ఒక కారణం అని తెలుస్తున్నది కదా!

ఆమె ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి ప్రతిపాదనకి ఆనందంగా ఒప్పుకున్నది అని డప్పు కొట్టుకునే వాళ్ళకి మైండు దొబ్బిందా?ఒక మొగుడు చచ్చిన మర్నాడే మరో మగాణ్ని నవ్వుతూ మీదకి లాక్కునే ఆడది కులస్త్రీయేనా?కులట కాదా!వీళ్ళంతా విశ్వాసుల తల్లి అని పొగిడే జువారియా ఎవరు - కులస్త్రీయా,కులటయా!అసలు జువారియా కూడా కేవలం విడుదలకి అనుజ్ఞ ఇస్తే నా ధనం నేనే తెచ్చుకుంటానని చెప్పింది - అప్పటికే దాడి ముగిసిపోయింది,చంపాల్సిన వాళ్లని చంపేశారు,బానిసల్ని మార్కెట్తుకి తరలించి వాళ్లనీ సొమ్ము చేస్కున్నారు,దోచుకున్న సొమ్ము మొత్తం మూటలు కట్టుకుని బయలుదేరటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు - అపుడు శత్రువుతో ఒప్పందాలు ఏ అడ్దగాడిద కుదుర్చుకుంటాడు? భర్తని కోల్పోయిన ఆడదానికి పునర్వివాహానికి తను పెట్టిన నాలుగు నెలల గడువుని కూదా పాటించకుండా ఆ రోజు రాత్రికే ఈ జువారియాని మానభంగ బలాత్కార సంభోగపు కోలాహాలంతో బలి తీసుకునే ఉత్కృష్ట కార్యక్రమపు సందోహ సంరంభంలోనే ఆయేషాని వెనకాల వొదిలెసిన సన్నివేశం జరిగింది - ఎదుటి మనిషికి చెప్పేటందుకె నీతులు ఉన్నాయి!పెదవులు మధురం చేసెటందుకె మధువులు ఉన్నాయి!తనువును పరిచేటందుకె మగువలు ఉన్నారు! అగ్గిపుల్ల గీసేసెయ్!నీలో సిగ్గెగ్గులు తరిమేసెయ్!అల్లల్లహ్హహ్హ!!

ఇవ్వాళ ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారిచే రుద్దబడిన పేరుతో మనం వ్యవహరిస్తున్న జువారియా అసలు పేరు బర్రా.ఆరబిక్ భాషలో ఆ పేరుకు పవిత్రమైనది అని అర్ధం - రాతనే కాదు పేరును కూడా ఖూనీ చేశాడు!మిగతావాళ్ళ కన్న భిన్నంగా ఎన్ని వైపుల నుంచి చూసినా జువారియా వీలున్నంతవరకు ఈ వూబినుండి తప్పుకుపోవాలని ఆఖరి క్షణం వరకు విశ్వప్రయత్నం చేసి గతిలేని పరిస్థితిలోనే లొంగిపోయి తలవంచిందని తెలుస్తున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె బతికిన నలభయ్యేళ్ళ జీవితాన్ని ఎట్లా గడిపిందో తెలుసా - ప్రార్ధన, ప్రార్ధన, నిరంతర ప్రార్ధన!
జువారియా!ఓ జువారియా!అంత చిన్న వయసులోనే అరేబియా కల్లా పేరుమోసిన విదుషీమణివా నువ్వు జువారియా!బవామరదళ్ళు చిలకాగోరింకల్లా కలకాలం పిల్లాపాపలతో  కళకళలాడుతు బతకాలని ముత్తయిదువలు దీవించినప్పుడు మురిసిపోయిన మామూలు ఆడపిల్లవా నువ్వు జువారియా!ఒక జీవితకాలపు స్వర్గాన్ని ఒక ఘూకం కేకా భేకం బాకా ఒకే ఒక్క రోజులో మాయం చేస్తే బిక్కమొగం వేసిన రెక్కలు లేని దేవకన్యవా నువ్వు జువారియా!రాబందుల నోటికి చిక్కిన దిక్కులేని రాజహంసవా నువ్వు జువారియా!విడుదల కోసం కన్నీళ్ళని దోసిటపట్టి అర్ధించిన ఇరవయ్యేళ్ళ పడుచుపిల్లని తన మేఢ్రం గులని తీర్చుకోవడానికి వాడుకున్న అరవయ్యేళ్ళ ముసలితొక్కుని ప్రీయమారగ వలచిన కులస్త్రీవా నువ్వు జువారియా!బలవంతపు చావు చావలేక క్షణక్షణం కమ్ముకొచ్చే దుఃఖాన్ని దాచుకోవటానికి ముఖాన్ని చేతుల్తో కప్పుకున్న కన్నెతాపసివా నువ్వు జువారియా!తల్లికి చెల్లెల్ని కూడా పక్కలోకి లాగిన కామ రోగపీడితుణ్ణి మానవోత్తముడని పొగుడుకు చచ్చే ముండమోపులకు తల్లివా నువ్వు జువారియా!జువారియా ఓ జువారియా!ఏ ఆదికవీ రాయలేని మానిషాద శ్లోకమా నువ్వు జువారియా!రాస్తే వెయ్యి మానిషాదలు చాలని విషాద కావ్యమా నువ్వు జువారియా!దేవుడు నిన్నొక్కదాన్నీ వీళ్ళ బారిన పడకుండా కాపాడితే ఎంత బాగుండేది జువారియా!ఇస్లామిక్ భూతం తెంచిన మాంగల్యాల బరువును మొయ్యలేక కాలం చెంపల మీదనుంచి జారిన అతిపెద్ద కన్నీటిచుక్కవా నువ్వు జువారియా!జువారియా!ఓ జువారియా!

పదవ భార్య Safiyya bint Huyayy
ఈమె Banu Nadir తెగకి నాయకుదైన Huyayy ibn Akhtab అనే అతనికి పుట్టింది.ఈమె పుట్టినప్పుడు వీళ్ళు మదీనాలోనే ఉండేవాళ్ళు.క్రీ.శ 625లో ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) వీళ్లని మదీన నుంచి తరిమేస్తే కైబర్ కనుమకి వెళ్ళి అకక్డ స్థిరపడ్డారు.క్రీ.శ 627లో జరిగిన Battle of the Trench అనె యుద్ధంలో ఈ తెగవాళ్ళు Meccan, Bedouin తెగలకి సాయంగా వెళ్ళారు.కానీ ఆ యుద్ధంలో Meccan, Bedouin తెగలకి గెలుపు దక్కలేదు.క్రీ.628 తొలినాళ్లలో ఈమెకి Banu Nadir తెగలోనే కోశాధికారిగా ఉండే Kenana ibn al-Rabi అనే తనితో పెళ్ళి జరిగింది.అప్పటికి ఈమెకి 17 యేళ్ళు.ఈ రోజుల్లోనే ఆమెకి ఆకాశంలో ఉన్న చందమామ జారి తన వొళ్ళో పడినట్టు కల వచ్చిందని చెబితే భర్త అది ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)ని పెళ్లాడాలని కోరుకోవటంగా భావించి మొహం మీద గట్టిగా కొట్టాడనీ ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)ను కలిసేటప్పటికి కూడా ఆ గాయం అలాగే ఉందని తెలుస్తున్నది.
క్రీ.శ 629 మే నెలలో జరిగిన ఖైబర్ కనుమ దాడి చాలా ప్రత్యేకమైనది.అన్ని దాడులకు మల్లేనే ఈ దాడి కూదా వేళ కాని వేళలో ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి క్రూరత్వానికి తగినట్టుగానే జరిగింది గానీ ఈ దాడిలో బంధువుల్ని పోగొట్టుకున్న ఒక యూదుస్త్రీ పగబట్టి విషంపెట్టి అప్పటివరకు ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) చేసిన పాపాలన్నీ కట్టికుడిపినట్టు మూడేళ్ళు నరకయాతన అనుభవించి చచ్చేలా చెయ్యగలిగింది!

ముస్లిములు కరుణామయుడని అనుకుంటూ ఆయన పేరును ఎక్కద రాసినా క్రమం తప్పకుండా బ్రాకెట్టులో (Peace Be Upon Him ) అని రాసుకుంటూ ఆయన పేరును ఉచ్చరించేటప్పుడు కూడా క్రమం తప్పకుండా ఆశీస్సులు కురిపిస్తున్నప్పటికీ వారు యుద్ధాలు అని చెప్పుకుంటున్నవి ఎట్లా జరిగాయో చూస్తే ముస్లిం అయిన ప్రతివాడూ ఏ కొంచెం సభ్యతా సంస్కారం ఉన్నా సిగ్గుతో తల దించుకోవాలి!దాదాపు అన్ని దాడులూ చీకటి పడిన తర్వాతో,తెల్లవార గట్టో జరిగాయి!మహాభారతంలో బగవాన్ శ్రీకృషుడు అశ్వద్ధామకు చీము,నెత్తురులు నదులై పారుతున్న మార్గాలలో సంచరిస్తూ దేఅహం నిండా వ్రణాలతో బాధను భరించలేక పేదబొబ్బలు పెడుతూ అనంతకాలం వరకూ అఘోరిస్తూ చిరంజీవివై బ్రతకమని అంత ఘోరమైన శాపం ఇచ్చింది ఎందుకో తెలుసా!ఆయుధాలు పట్టుకోవడం కూదా రాని చిన్నపిల్లల్ని,అదీ నిద్రలో ఉన్నవాళ్లని చంపినందుకు!ఆవేశంలో ఒక్కసారి చేసినందుకు అశ్వద్ధామ తల దించుకున్నాడు గానీ అదె పనిని ఏమాత్రం సిగ్గు పడకుండా అదొక ఘనకార్యంలా ఏళ్ల తరబడి చేసినవాడిని ముస్లిములు నెత్తిన పెట్టుకుని గౌరవిస్తున్నారు. ఇతర్లని కూడా గౌరవించమంటున్నారు!

bukhaari::book1:volume8:haaDit:367
When he entered the town, he said,"Allahu Akbar!Khaibar is ruined.Whenever we approach a (hostile) nation (to fight),then evil will be the morning of those who have been warned." He repeated this thrice. The people came out of their jobs and some of them said,"muhammad(has come)!",and some of them aded,"with his army!".We conqured khaiber,tokk the captives,and the booty was collected.Dihya came and said,"O, Allah's Prophet!Give me a save girl from the captives."THe prophet said,"Go and take any slave girl." He took Safiya bint Huyai. ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా!ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు పిన్నినీ, కోడల్నీ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుంటే అనుచరులు నిగ్రహంగా ఎట్లా ఉంతారు?డిహ్యా అనే ప్రబుద్ధుడు కూడా దోపిడీలో వాటా కోసం,పట్టుబడిన సుందరాంగుల్ని రేప్ చేసి వొదిలెయ్యటం అనే మజాల కోసమే ఇస్లాము స్వీకరించాడే తప్ప ఈ మతం గొప్ప ప్రభావశీలమైనది అని ఒప్పుకుని కాదు.ప్రవక్తగారు తన పెళ్ళాం తొడల సాక్ష్యంగా తనని తాను అంతిమఋషిగా ప్రకటించుకున్న తదాది నిక్కచ్చిగా లెక్కిస్తే 13 యేళ్ళ తర్వాత కూడా అనుచరులు 100కి మించలేదు! మధ్యలో సాతాను పద్యాల ప్రహసనం అప్పుడు 30 నుంచి 40 మంది జంప్!మొదటి రోజుల్లో ఈ మతాన్ని అనుసరించిన వాళ్ళు కుటుంబసభ్యులు,నౌకర్లు మాత్రమే! మొట్టమొదట చేరిన బైటివాళ్ళు క్యార్వాన్ దోపిడీల కార్యక్రమలో పాల్గొని వాటాల్ని పంచుకోవడం కోసం వచ్చినవాళ్ళు - మాతో రావాలంటే తప్పనిసరిగా మా మతం పుచ్చుకోవాలని కండిషన్ పెట్టకపోయుంటే వాళ్ళు కూడా చేరి ఉండేవాళ్ళు కాదేమో! అలాంటి మందలో ఒకడైన డిహ్యా ముందునుంచీ ఆ యావలోనే ఉన్నాడు గాబట్టి వాడి కన్ను Safiyaa మీదనే పడింది. ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు పర్మిషన్ ఇవ్వంగానే కులుక్కుంటూ పరిగెత్తాడు గానీ వాడి అదృష్టానికి కన్నుకుట్టిన ఈర్ష్యాళువు ఒకడు పోయి ప్రవక్తగారి చెవిలో “O Allah's Apostle!You gave safiyaa bint Huyai to Dihya and she is the chief mistress of the tribes of quraiza and An-Nadir and she befits none but you” అని వూదాడు. వెంఠనే ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారు తన ముందుకు తీసుకొచ్చి పించమన్నాడు.చూశాడు."అందం అదరహో!" అనుకున్నాడు.దాంతో డిహ్యాకి "Take any slave girl other than her" అని చెప్పేసి Safiyaa ని తనే ఉంచేసుకున్నాడు.ఆమె కూదా సంతోషంగా ఒప్పేసుకుంది.ఈమె భర్త అయిన కెనానా ఎట్లా చంపబడ్డాడో తెలుసునా? "Kinana bint al-Rabi who had the custody of banu al nadir was brought to apostle who asked him about it.He denied that he knew where it was.One jew told to the apostle that he had seen kinana going round a certain ruin every morning early.When the apostle said to kinana,'Do you know that if we found you have it I shall kill you', he said yes.The apostle gave orders that the ruin was to be excavated and some of the treasure was found.When apostle askid him abpout remaining treasure he refused to produce it.So the apostle gave ordrs to al-Zubayr b. al-Awwaam,'Torture him until you ectract what he has.' So he kindled kire with flint and steel on his chest until he was nearly dead.Then the apostle delivered him to Muhammad b. maslama and he struck off his head,in revenge for his brother mahmud." - Biography of the Prophet,Ibn IshaQ  page 515.

Ibn IshaQ రాసిన ఈ భాగంలో mistress of the tribes of Quraiza and An-Nadir అనే పదం వాడటం వల్ల ఈమె కెనానాకు భార్య కాకపోవచ్చునా? ఏమో!ఆ రోజు ఉదయమే సఫియా అనే ఆదపిల్ల యొక్క తండ్రి,భర్త,బంధువులు ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) ఆజ్ఞల మేరకే వధించబడ్దారు,అదే రోజు రాత్రి సఫియాతో ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి వివాహం జరిగిపోయింది!అప్పటికి సఫియాకి 17 యేళ్ళు, ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)కి 57 యేళ్ళు.అయితే సఫియా మీద గానీ ఆయేషా మీద గానీ మనం జాలిపదాల్సిన పని ఈషణ్మాత్రమూ లెదు.జువరియా,రెహానా తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి భార్య హోదాని ఆనందంగా అనుభవించారు! ఈవిడ అంత ఇష్టాపూర్తిగా ఇస్లామును స్వీకరించి వచ్చినా ప్రవక్తగారి మిగిలిన భార్యలు ఆమెని వెక్కిరిస్తూ ఉందేవాళ్ళు - ఈమె యూదుతనాన్ని గురించి! ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారికి కూదా ఈ విషయం తెలిసి విసుగొచ్చి ఈసారి వాళ్ళు నిన్ను వెక్కిరిస్తే " Aaron is my father, Moses my uncle, and Muhammad my husband " అని జవాబు చెప్పమని సలహా ఇచ్చాడు. అదీ అందరు భార్యల్నీసమానంగా చూదగలిగితేనే ఎక్కువ పెళ్ళిళ్ళు చహెసుకోండీ ని ఇతర్లకి సళా ఇచ్చిన ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి సొంత పెళ్ళాల సమానత్వం!ఈ వెక్కిరింపుల్ని తట్టుకుంటూనే ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి పెళ్లాల గ్రూపు రాజకీఎయాల్లో చురుగ్గానే ఉండి క్రీ.శ 656లో Uthman ibn Affan తరపున నిలబడింది. చనిపోయేనాటికి ఆమె సంపద 100,000 dirhamలు!


ఇంత క్రూరుడైన ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)ను శాంతీదూతగా మార్చి సమర్ధించడానికి యుద్ధంలో భర్తల్ని కోల్పోయిన ఆడవాళ్ల మీద జాలితోనే వాళ్లని పెళ్ళి చేసుకుని వాళ్లకి సంఘంలో ఒక గౌరవనీయమైన స్థానం కల్పించాడని చెబుతున్నవన్నీ తాటిచెట్తు ఎందుకెక్కావంటే దూదగడ్డి కోసం అనే తరహా ముఖసంరక్షణ కోసం చెప్తున్న కుంటిసాకులు మాత్రమే!అక్కడ విధవలయ్యింది వీళ్ళు మాత్రమే కాదు - మరి, మిగిలిన వాళ్ల సంగతి యేంటి?ఒక కీలకమయిన విషయం యేమిటంటే ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) పెళ్ళి చెసుకున్నవాళ్లలో శత్రువుల తెగలోని సామాన్య స్త్రీలు ఎవరూ లేరు - నాయకుడు చచ్చినా బతికినా చేసుకున్న ఆడది మాత్రం నాయకుడి భార్యో కూతురో అవుతుంది!ఇది పూర్తిగా ఆత్మరక్షణ కోసం వేసిన పరమ నీచమైన ఎత్తుగడ!తను భగవంతుడి ప్రతినిధిని అనే దబాయింపుతోనూ దోపిడీ సొమ్ములో వాటాల్ని నిక్కచ్చిగా పంచడంతోనూ తన సొంత మనుషులు తిరుగుబాటు చేసి చంపకుండా చూసుకున్నాడు,శత్రువులు తన మీద హత్యాప్రయత్నం చెయ్యకుండా వాళ్ల తెగ నాయకుడి ఆడవాళ్ళని ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) తన దగ్గిర పెట్టుకున్నాడు!


విహంగదృష్టితో చూస్తే ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి పుట్టుకా విజృంభణమూ ఇలా జరిగింది:పొట్ట కోస్తే అక్షరమ్ముక్క చదువు రాకపోయినా వినికిడితోనే యూదు మతాన్ని బట్టీ పట్టేసి పేర్లని తిరగమోతేసి పోటుగాడిలా మదీనా వెళ్లగానే యూదులు తనని ఆకాశాని కెత్తేసి తనని అంతిమఋషిగా ఒప్పేసుకుని సాగీలపడతారని యెంతో ఆశ పడ్డాడు!ఇది తమ మతం నుంచి కాపీ కొట్టిన సరుకని గుర్తుపట్టి వాళ్ళు మొహం పక్కకి తిప్పేశారు!దాంతో రోషం పొడుచుకొచ్చి ఎదాపెడా కుమ్ముడు మొదలుపెట్టి గెల్చేశాడు! You cannot reject a narcissist without invoking his rage. సుబ్బారావు అనే వ్యక్తికి ఇప్పుడు 50 యేళ్ళు అనుకుందాం.అతడు ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తిత్వంతోనే అలరారుతున్నాడు అని కూదా అనుకుందాం. అంటే,అతనికి ఒక స్వభావం ఉంటుంది, కొన్ని అలవాట్లు ఉంటాయి, గుర్తు పట్టగలిగే లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇప్పటికిప్పుడు రాబ్బావుసు అని పేరు మార్చేస్తే అతని వ్యక్తిత్వం గుర్తు పట్టలేనంతగా మారిపోతుందా?ముస్లిములు మా మతం మిగతావాటికన్నా భిన్నమైనది అనటం కూదా ఇట్లాగే ఉంటుంది:-)ఆ మతంలో ఇతర్లు కూదా ఒప్పుకోగలిగిన గడమంచి ఏదైనా ఉంటే అది మొత్తం జుదాయిజం నుంచీ, క్రైస్తవం నుంచీ కాపీ కొట్టి పేర్లు మార్చిన సరుకే!కొత్తగా ఏదన్నా ఉంటే మతరాజ్యస్థాపన కోసం చెయ్యాల్సిన జెహాదు పేరుతో జరిగే హింసని చవులూరించేలా చిప్పిన భాగమే!


ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఎదటివాడికి రుజువు చేసుకోవల్సిన అవసరం లేకుండా,"నేను మంచివాణ్ణి, నేను చెప్పింది ధర్మం!నాకు నచ్చంది చెయ్యొద్దు!నాకు నచ్చింది చేసెయ్! నేను ఉన్నట్టు అందరూ ఉంటే చాలు ప్రపంచం స్వర్గతుల్యమైపోతుంది,నేను చెప్పింది విననివాడు మంచివాడు కాదు, కాబట్టి వాణ్ణి చంపినా తప్పు కాదు" అన్నది ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)గారి సిద్ధాంతం! సరిగ్గా అలాంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్లకి మాత్రమే ఇస్లాము నచ్చుతుంది. ఏమాత్రం సొంతబుర్రతో ఆలోచించకుండా ఎన్ని శతాబ్దాలు గడిచినా కళ్లు మూసుకుని క్రీ.శ 7వ శతాబ్దం నాటి ప్రవక్తగారిని అనుకరిస్తూ బతకగల్గినవాళ్ళు మాత్రమే ఇస్లాముని 100% నిష్ఠగా పాటించగలరు!

సీ:"నేను ఉత్తముడను,నీవు మధ్యముడవు,
వాడు అధము"డను వాడుక చదు

వులయందు చెల్లును;విపణి వీధులందు
చెల్లదు రోరి అజ్ఞాను లార!

కామ్రేడులను పెంచ గోలచెసెడువారి
కామ్రేడితము రాక కుములుచుండ్రి,

అక్కడ కొంచెము ఇక్కడ కొంచెము
ఎంగిలి చేసిన దొంగ మతము

జనులపై రుద్దిన జారు డహ్మదు ఖురే
షీ పాపములు పరుషముగ దూకి

తే.గీ:మూడు యేండ్లు మూలిగి నీల్గి మడిసినాడు!
ఆర్యజాతితో యేకత్వ మన్నవాడు
కుక్కలెక్క బంకరున ౘచ్చి కూలినాడు - 
శాంతి పెంచుతు మనుడోరి శుంఠలార!!

(01/03/2017)

ఒకడేమిటో వాడి చావు చెబుతుందంటారు పెద్దలు!కొన్ని శతాబ్దాల తర్వాత క్రైస్తవ సామ్రాజ్యవాదుల విస్తరణ కాంక్షనీ కమ్యునిష్టు సాయుధపోరాటాన్నీ అత్యంత ప్రతిభావంతంగా కలిపి హిందువుల భవిష్యపురాణంలో చెప్పినట్టు కేవలం 20 యేళ్ల కాలంలోనే ఒక పిశాచ మతాన్ని సృష్టించి ఈ 1400 సంవత్సరాలుగా ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చెయ్యగలిగిన ఒక మహాభూతాన్ని వదలగైలిగిన అఖంద ప్రజ్ఞాసాలియైన ప్రవకతగారి లెక్క ఖైబర్ దాడిలో  మొదటిసారి తప్పింది! అప్పటి నుంచి సరిగా క్రీ.స 632లో దేహం చాలించేవరకూ నరకం చూసాడు!ఆ కధ చాల అదయనీయంగా ఉంటుంది,కాబట్టి ప్రవక్తగారి పట్ల కొంచెం సానుభూతి ఉన్నవాళ్ళు చదవకుందా ఉంటేనే మంచిది!
(సమాప్తం)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   2   3  4

Wednesday, 15 February 2017

యుద్ధాల సంగతి సరే, శాతవాహనుల కాలంలో సమాజం ఎట్లా ఉండేది?

     తొలి శాతవాహనుల్లో శ్రీముఖ శాతకర్ణి రాజ్యాన్ని స్థాపించి నిలబెట్టినా 1వ శాతకర్ణి మహా బలంతో పరాక్రమించి ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న భారతదేశంలోని అన్నివైపులకీ వ్యాపించి "దక్షిణాపధపతి" అనే బిరుదు సంపాదించాడు.ఉత్తరం వైపున ఖారవేలుణ్ణి కూడా జయించి మగధ వరకూ వ్యాపించాడు!తూర్పున నర్మద వరకూ వ్యాపించి శకుల నుంచీ గ్రీకుల నుంచీ జరుగుతున్న దండయాత్రల్ని నిరోధించి దేశాన్ని సుస్థిరంగా నిలబెట్టాడు.రెండు అశ్వమేధాలూ ఒక రాజసూయం చేసిన ఘనుడు!

    మలి శాతవాహనుల్లో తన పూర్వీకులు పోగొట్టుకున్న భూభాగాల్ని శకుల నించి మళ్ళీ సాధించి నిలబెట్టిన క్రీ.శ 1వ శతాబ్ది నాటి గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి ప్రముఖుడు.బౌధ్ధులకి చెప్పుకోదగిన రీతిలో దానాలు చేసి మతాతీతంగా వ్యవహరించాడు.బ్రాహ్మణుడు కావటం వల్ల "యేక బ్రాహ్మణ" అనే బిరుదును సాధించాడు!

    రాజు దైవాంశసంభూతుడనే మూఢనమ్మకాలు లేకుండా ధర్మశాస్త్రాల కనుగుణంగా కడుచక్కని పరిపాలన సాగించారు అందరు శాతవాహన ప్రభువులు.రాజుకు సలహాలు ఇవ్వడానికి మంత్రిమండలి అనే ఒక సలహాదారుల బృందం ఉండేది,రాజ్యం పెద్దది కావడంతో భాగాలుగా విభజించి పరిధిని బట్టి ప్రాంతాలకు "రాజ","మహాబోజ","మహారధి" నామాలతో అధిపతుల్ని నియమించారు.సమాజం లోని ప్రజానీకం నాలుగు తరగతులుగా వర్గీకరించబడి ఉంది - పైన చెప్పుకున్న అదిపతులు పైస్థాయిలోని ప్రభు వర్గం,దానికి కింది అంతరువుగా అమాత్యులూ మహామాత్రులూ వంటి ఉద్యోగశ్రేణులూ తమ వ్యాపారకౌశలంతో రాజ్యపు సంపద పెంచే ప్రజ్ఞ వుండి సమాజంలో మంచి పరపతి గల్గిన వణిక్ప్రముఖులూ, మూడవ సామాజిక అంతరువులో ఇప్పటి మధ్యతరగతి కుటుంబాలతో పోల్చదగిన వైద్యులూ కవిగాయక శిఖామణులూ రైతులూ కుమ్మర్లూ కమ్మర్లూ,అన్నిటికన్నా కింది అంతరువుల్లో ప్రధాన వృత్తులకి అనుబంధమైన వృత్తి పనివాళ్ళయిన వడ్రంగులూ జాలర్లూ వంటివాళ్ళు వుండేవాళ్ళు!స్త్రీలు విద్యావంతులు కావడమే కాకుండా యెలాంటి అభ్యంతరమూ యెదుర్కొనకుండా మతసంబంధమైన కార్యక్రమాలకి అధ్యక్షత వహించగలిగేవాళ్ళు, అప్పటికి చిన్నవాళ్లయిన కొడుకుల కోసం రాజ్యాన్ని రక్షించి యుధ్ధాలు చేసి అశ్వమేధాలు చేసిన శౌర్యప్రతాపాలను పుణికి పుచ్చుకున్న గొప్ప రాణులు చాలామంది ఉన్నారు!ప్రభువులే తమ గురించి తాము "గౌతమీపుత్ర","వాసిష్ఠీపుత్ర","కౌశికీపుత్ర" అని చెప్పుకుంటూ తమ తల్లుల పేర్లని గౌరవసూచకంగా భావించారు గదా!

    వ్యవసాయం,వ్యాపారం రెంటినీ సమానంగా సంరక్షించడంతో ప్రజలు సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లిన కాలమది!వ్యాపారస్థులకీ అన్ని రకాల వృత్తుల వారికీ ప్రభుత్వం నుంచి గుర్తింపు పొందిన సంఘాలు వుండేవని తెలుస్తున్నది - అవి మొత్తం ఆ వర్గానికి చెందినవారి ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తూ ఉండేవి.ఇక్కడి తీరప్రాంతానికి చెందిన సుపార, కళ్యాణి వంటి ప్రముఖమైన రేవుపట్నాల నుండి  ఈజిప్టు, రోము వంటి దూర దేశాలతో ఖండాంతర వ్యాపారం కూడా జరిగింది. పైఠాన్,నాసిక్ లాంటి మహారాష్ట్ర నగరాలు ఈ కాలంలో ఈ సంపదతో పెరిగినవే!ఆ రకంగా ఈనాడు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న అమెరికన్ పౌరుల వలె భౌతికజీవనంలో అత్యున్నత స్థితిని శాతవాహనుల కాలంలోని మన పూర్వీకులు అనుంభవించారు!

   ఇక ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే స్వయంగా బ్రాహ్మణులైనా సర్వధర్మసమభావనతో ఇతర మతాల్ని కూడా ఆదరించారు - దాదాపు వీరి రాజ్యంలోని అందమైన గుహాలయాలన్నీ బౌధ్ధుల విహారాలూ స్థూపాలతో నిండిపోయాయి!అసలైన అధ్భుతమూ సహిష్ణుతకి పరాకాష్ఠగా చెప్పుకోవలసిన విషయం శకులూ గ్రీకులూ కుషానుల వంటి విదేశీయుల్ని కూడా హిందూమతంలోకీ బౌధ్ధమతంలోకీ ఆహ్వానించి కలిపేసుకోవటం ఆనాడే జరిగిందంటే ఇవ్వాళ ఘర్ వాపసీ అనే చిన్న విషయానికే కొందరు శాంతిభద్రతలకి సంబంధించిన సమస్యల్ని కూడా సృష్టిస్తున్నారంటే ఆనాటి మనవాళ్ళని చూసి మనం పొంగిపోకుండా ఉండలేము గదా!

    ఒకప్పుడు ఆకాశవాణి కార్యక్రమాలు ఉదయంలో విన్నవాళ్లకి శాలివాహన శకం పేరుతో సంవత్సరం చెప్పడం గుర్తుండే ఉండాలి - దాని ప్రారంభకులు శాతవాహనులే!ఇవ్వాళ క్రీ.శ అనేది యెందుకు విశ్వవ్యాప్తమైన కాలమానంగా గుర్తించబడుతున్నది?యెక్కడికి వెళ్ళినా తమ సంస్కృతి గొప్పది కావటం వల్లనే తాము గొప్పవాళ్ళమైనామనే అహంకారంతో తమవైన వాటిని అక్కడి స్థానికుల మీద రుద్దెయ్యటం వల్ల జరిగింది!మన ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఆకాశవాణిలో వినిపించే ఆ రెండు కాలమానాల్లో శక సంవత్సరం మొత్తం భారతదేశానికి సంబంధించినదయితే శాలివాహన శకం మనం ఉన్న ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినది.మనం కూడా నిజాయితీతో కూడిన వ్యాపారంతో సరిపెట్టుకోకుండా దుర్మార్గంగా వ్యాపించి ఉంటే ఇవ్వాళ ప్రపంచ మంతటా క్రీ.శ బదులుగా శాలివాహన శకం ప్రకారం సంవత్సరాల్ని చెబుతూ ఉండేవాళ్ళేమో!ఇవ్వాళ ప్రపంచం సంగతి దేముడెరుగు మనవాళ్ళకి మన సంస్కృతిని గురించి చెప్పటానికే సందేహించవలసి వస్తున్నది!ప్రాదేశికంగా ఉత్తర దక్షిణ భారతాలను కలుపుతూ ఉన్న భూమిని పరిపాలించటం వల్లనూ, అంతకి ముందర చాలాకాలం నుంచి మౌర్యులకి విధేయులుగా వుండినందువల్లనూ ఆర్యసంస్కృతి దక్షిణానికి విస్తరించటానికీ ఆ రకంగా దేశమంతా సాంస్కృతికంగా యేకత్వాన్ని సాధించటానికీ శాతవాహనులే కారణమైనారు!